Tag: Kapitalizam

Obljetnica NATO agresije na SRJ: početak ere intervencionizma

(Ovo je uvod na tekst kolege Kubika o obljetnici NATO agresije na SRJ) Nije tajna kako je NATO-ovo bombardiranje države koja se tada nazivala Savezna Republika Jugoslavija već 14 godina poprilično neistražena tema u Hrvatskoj. Imajući u vidu okolnosti i ratove na prostoru bivše SFRJ koji su prethodili, to nije nikakvo iznenađenje. Također nije tajna …

Continue reading

Povećanje policijskih ovlasti

U saborsku proceduru izglasavanja uskoro ulazi i novi prijedlog zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Iz izmijenjenih odredbi ovoga zakona, a to su između ostalih: davanje većih ovlasti policiji, višestruko veće kazne za pojedine prekršaje, nadziranje javnih mjesta kamerama itd… jasno je vidljivo kako svrha izmjene ovog zakona nije da zaštiti osobnu sigurnost …

Continue reading

Cyrus Lewis: Kapitalizam i bezumlje

U tekstu objavljenom u magazinu za kulturu i polemiku Jacobin, Cyrus Lewis kritizira prikaze kapitalizma koji zanemaruju njegov strukturni sastav. “Problem je sistemski, a ne posljedica „trulih jabuka“. Sustav koji nagrađuje gramzljivost, problematičan je zato što se radi o sustavu koji nagrađuje gramzljivost, ne zbog toga što dozvoljava snalažljivim luđacima „vožnju u zavjetrini“.” Na svakih …

Continue reading

Chomsky: Može li civilizacija preživjeti kapitalizam?

Postoji „kapitalizam“, a postoji i „realno postojeći kapitalizam“. Termin „kapitalizam“ obično se koristi kada se misli na ekonomski sustav u SAD-u, kojeg karakteriziraju velike državne intervencije, od subvencioniranja kreativnih inovacija do državnog osiguranja za „prevelike banke“.„Kapitalizam“ je termin kojim se opisuje i sistem u kojem nema kapitalista: na primjer, konglomerat Mondragon u radničkom vlasništvu u …

Continue reading