Tag: Ekologija

Obavijest o održanom sastanku Zajedničke radne skupine za praćenje onečišćenja zraka RH i BiH u Banja Luci, 27. rujna 2012. godine

Prema zaključku sa sastanka ministara zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine te prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, održanog 2. travnja 2012. godine u Slavonskom Brodu, uspostavljena je Zajednička radna skupina za praćenje stanja onečišćenja zraka na području Slavonskog Broda i Broda. Cilj osnivanja Zajedničke radne …

Continue reading

Ekološka razmišljanja na marginama sjednica Vijeća, Skupštine i Povjerenstva

U zadnjih desetak dana održane su tri važne sjednice na kojima su bila dotaknuta i za Brođane važna ekološka pitanja: 18. rujna 2012. je održana je 23. sjednica Županijske skupštine  24. i 26. rujna 24. sjednica Gradskog vijeća i 27. rujna sjednica Povjerenstva, odnosno zajedničke radne skupina na međudržavnoj razini za praćenje stanja onečišćenja iz …

Continue reading

Stavovi hrvatskih udruga za zaštitu okoliša o pridruženju EU

U Zelenoj akciji su u četvrtak 20. rujna 2012. godine održane nacionalne konzultacije predstavnika nevladinih udruga za zaštitu okoliša za “EU Environment Forum” koji se održava od 22. do 25. rujna u Bruxellesu. Stavove hrvatskih i regionalnih udruga o okolišnoj politici u kontekstu EU pridruženja će ministrima za zaštitu okoliša Jugoistočne Europe i Europskoj komisiji …

Continue reading

Chemtrails nad Slavonskim Brodom

Prvo na što sam pomislio kad sam prije nekoliko dana nad Brodom ugledao chemtrails je X–fileovski slogan – istina je vani odnosno istina je (svuda) oko nas (‘truth is out there’). Naime, osjećalo se prisusutvo nečeg drukčijeg, tajnovitog, sa svrhom koju se ne može dokučiti, koje izaziva da se shvati i prouči. Tragovi, koje su …

Continue reading