Tag: Crkva

Fra Drago Bojić: Međugorje je nastalo na prevari i obmani, uništilo je duhovnost katolika

Bosanski franjevac, teolog i publicist Drago Bojić svojim kritičkim promišljanjima itekako odudara od standardne svećeničke slike. Može ga se čuti tako kako iznimno otvoreno govori o samoj Crkvi, ali i ratu na ovim prostorima, kao i politici. U razgovoru za Dubrovački dnevnik Bojić se dotaknuo upravo prošlosti, fenomena ovdašnjih domoljublja, ali i stanja u Crkvi. …

Continue reading

Moj dragi neprijatelj Boris Dežulović: Fate l’amore, non il Dio!

Krajem prošle godine riječka izdavačka kuća Ex libris objavila je knjigu Borisa Dežulovića, “Summa atheologiae”. Riječ je o vrlo oštroj i brutalnoj kritici Katoličke crkve kroz nekoliko, kako se navodi na koricama knjige, „heretičkih rasprava o nemogućnosti Svemogućeg“. U pogovoru koji je fra Drago Bojić napisao za “Summa atheologiae” stoji kako se radi o knjizi …

Continue reading

Stepinac nije „pravednik“

Bolna je i tužna istina da je srušeno 3 tisuće spomenika pripadnika Brozovih partizanskih patriotskih snaga, onih koji su se suprotstavljali ustaškom zlu, zlu nacizma i fašizma, koji su se suprotstavljali onima koji su provodili Holokaust, a da istovremeno, najviše zahvaljujući Vašoj komisiji koju vodi jedan akademik, niču ploče sa natpisom Za Dom Spremni. Alojziju …

Continue reading

Pokušaj Svetozara Rittiga da svoje stado i sebe nauči vještini stida

Kada je umro, u napomenu je u Matici umrlih svećenika, koja se čuva u Nadbiskupijskom arhivu, neki njegov subrat upisao: “Sa svakim je režimom surađivao za svoga života, samo da bi plovio na površini. Bio je pristaša i suradnik komunističkog režima.” Godina je bila 1961, ljeto, konac srpnja, loše prilike po Crkvu u Hrvata, ali …

Continue reading