«

»

kol. 09 2017

Sa Škiljanom o Jesenjinu

Želim da u ovoj rubrici sačuvam uspomenu na razgovore sa Škiljanom povodom jedne Jesenjinove ljubavne pjesme. To neće biti najlakši posao, jer je pjesma nenavadno dugačka, ali je pjesma sva lijepa (Škiljan) i ne bi valjalo ne objaviti je

U svojoj posljednjoj knjizi, objavljenoj koji mjesec prije smrti, Dubravko Škiljan se bavi zahtjevnom temom: semantikom ljubavi. Semantika nečega tako lelujavog, tako neiskazivog i umom teško zahvatljivog! Naslov knjige kao da je uzet s oglasne table nekog fakultetskog odsjeka: Vježbe iz semantike ljubavi. Da naslov nije bez veze sa fakultetom i studijem semantike, saznaje se već u prvoj od marginalia knjige: autor je, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pretposljednje godine života, zaista držao seminar pod nazivom Semantika ljubavi. Seminar je proistekao iz niza lingvističkih radionica koje je redovni profesor Škiljan vodio za svoje studente. Sedmoro njih, četiri žene i tri muškarca, on i spominje poimenice u toj istoj bilješci, u prvoj od marginalia, na devetoj stranici knjige.

I ja sam bio polaznik tih vježbi. Dobro, malo drukčiji no studenti, ali polaznik. Vježbe seminara nisam pohađao na fakultetu, već sam imao čast da ih pratim u svojoj ili profesorovoj kući, u kafiću Loptica ili su bile peripatetičke, na stazi nasipa rijeke Save, sve to u Zagrebu. Bilo je i telefonskih konsultacija. Iz iskustva znam da su najbolji seminari oni koje profesor drži jednom studentu. Ima takvih seminara i danas, kad je masovno školovanje uglavnom istisnulo studiranje.

Knjiga Škiljanova ima šest poglavlja (Prolog, Pjesme, Univerzum pjesama, Od sintakse k semantici, Polja ljubavi i Epilog), a svako poglavlje ima svoja marginalia (Marginalia uz Prolog, Marginalia uz Polja ljubavi, itd.). Ova su štampana kurzivom, na desnim stranicama knjige, dok je tekst samih poglavlja štampan regularnim slogom, na lijevim stranicama. Dužinom su poglavlja i marginalia jednaka. Cijela knjiga ima 190 stranica. U poglavljima i marginalijama autor se bavi semantičko-sintaktičkom analizom deset ljubavnih pjesama desetorice autora. Moram se, zbog prostora i karaktera ove rubrike, lišiti svake pomisli da se ovdje zabavim aspektima kompleksnog zadatka koji je autor Škiljan dao sebi i svojim studentima na rješavanje. Želim da u ovoj rubrici sačuvam uspomenu na razgovore sa Škiljanom povodom jedne Jesenjinove ljubavne pjesme. To neće biti najlakši posao, jer je pjesma nenavadno dugačka, kao što je nenavadno i da se u ovakvom listu objavljuje izvornik i prevod pjesama. Ali je pjesma sva lijepa (Škiljan) i ne bi valjalo ne objaviti je. U korpusu od rečenih deset pjesama, ona je pretposljednja, redoslijed autora je ovakav: Sapfo, Katul, Vilim od Poitiersa, Petrarca, Luís Vaz de Camões, Francisco de Quevedo, Goethe, Edgar Allan Poe, Sergej Jesenjin i Paul Éluard.

Jesenjinova pjesma nema poseban naslov, navodi se uvijek prema prvom stihu: Не бродить, не мять в кустах багряных, a Škiljan ga, kao i cijelu pjesmu, navodi u prevodu Nikole Milićevića Nećemo više gazit po lobòdi:

Nećemo više gazit po lobòdi: lutati grmljem, ni tražiti trag. Sa snopom vlasi svojih, poput zobi iz snova mojih nesta lik tvoj drag.

Sa bojom na koži jagoda rumenih,  ko rujni suton kad tone za brijeg, nježna i lijepa ti si bila meni, nalik na bijeli i blistavi snijeg.

Očiju tvojih zrna uvenula, zvonko ti ime iščezlo ko poj, no ipak osta u naboru šala nevinih ruku medni miris tvoj.

A kad na krovu zora njušku svoju, ko mače mije, u taj tihi čas, vodene trske što u vjetru poju, o tebi krotki donose mi glas.

Da si mi bila san, pjesma i sreća,  često mi plava došaptava noć. Tko tebi sazda gipki stas i pleća, taj svijetle tajne otkrio je moć.

Nećemo više gazit po lobòdi,  lutati grmljem, ni tražiti trag. Sa snopom vlasi tvojih poput zobi iz snova mojih nesta lik tvoj drag.

Не бродить, не мять в кустах багряных Лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных Отоснилась ты мне навсегда.

С алым соком ягоды на коже, Нежная, красивая, была На закат ты розовый похожа И, как снег, лучиста и светла.

Зерна глаз твоих осыпались, завяли, Имя тонкое растаяло, как звук, Но остался в складках смятой шали Запах меда от невинных рук.

В тихий час, когда заря на крыше, Как котенок, моет лапкой рот, Говор кроткий о тебе я слышу Водяных поющих с ветром сот.

Пусть порой мне шепчет синий вечер, Что была ты песня и мечта, Всё ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи — К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах багряных Лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных Отоснилась ты мне навсегда.

Pjesma je napisana 1916. i posvećena Jesenjinovoj velikoj neostvarenoj ljubavi Ani Sardanovskoj (Анна Сардановская) koja je bila iz njegova rodnog sela Konstantinova. Ona se, dvije godine kasnije, udala, a tri godine po udaji, umrla je na porođaju. Za njenu smrt pjesnik je saznao kratko prije svoje smrti, 1925. godine. Pjesma je time, uz oproštaj, postala i proročka (Отоснилась ты мне навсегда. Otrgla si se mojim snovima zauvijek).

U razgovorima o pjesmi najduže smo, nekoliko puta u nekoliko dana, raspravljali o trećem i četvrtom stihu četvrte strofe, u kojima pjesnik kazuje kako čuje nešto što se otima našem razumijevanju: говор кроткий о тебе я слышу/ водяных поющих с ветром сот. O tome je Dubravko ostavio svjedočenje u knjizi na stranama 37, 39 i 41. Ja sam, tada, predložio da riječ сот razumijemo kao genitiv množine od сотня (što nije bez vratolomstva) te da je vežemo za isti takav genitiv водяных: stotinu vodenih duhova pjeva s vjetrom. Naravno, sve je to bilo pod možda. Prevodioci pjesme u riječi водяных listom vide pridjev, a ne imenicu, a сот im je ‘saće’, ‘sat pčelinji’. Nikola Milićević u metafori ne vidi nikakvo saće, već vidi vodene trske! Kako nismo mogli doći do rješenja, a knjiga je morala biti predata u štampu, obećao sam Dubravku da ću učiniti sve da stvar razriješim. Nedugo nakon izlaska knjige, smrt ga je ugrabila, i rješenje stiha ostavilo za ko zna gdje i ko zna kad.

Šest godina kasnije otputovao sam u Rusiju. U Moskvu, pa u Tver. Ondje se održavao nekakav pjesnički festival, na kojem je bilo dosta ruskih pjesnika. Priliku nisam htio propustiti: ovdje jednog po jednog, ondje nekoliko njih za stolom, pitao sam o tamnom mjestu Jesenjinove čuvene pjesme. Ono što sam čuo, nije za olakšanje: ni jedan jedini od upitanih nije imao ideju o tome šta se krije iza metafore dvadestjednogodišnjega Jesenjina. Većina je stavljala zarez iza водяных, što je značilo da su водяныe, za razliku od većine prevodilaca, pjesnici razumijevali kao imenicu, a ne pridjev. No su samo dvojica od tih desetak upitanih imali razumijevanja za moje tumačenje, jedan od njih ga je čak i pohvalio. Veza ruskih pčelara sa vodenim duhovima, koji su zaštitnici pčela, nešto je što je opisivano i opisano u knjigama ruskih etnologa, ali nije sigurno da Jesenjin ovdje misli na sliku pčelinjeg saća. U ljubavnoj uznesenosti, koja je sestra ljubavnog ludila, on možda (opet možda!) čuje kako vodeni duhovi s vjetrom pjevaju saće. Saće kao zvuk, kao muzička vrsta, iščašeni Jesenjin. To je ono što sam donio iz Rusije, uvjerenje koje me nakon razgovora s ruskim pjesnicima osvojilo, a nisam čuo ni od koga. Sintaktički to se može braniti. Da mi je Dubravko tu, on bi našao i primjeren semantički ključ.

1 comment

  1. Frodo

    Skidam kapu Sinane Gudževiću!

Odgovori