Vanja Krnić: Majmuni nismo

Neki dan sam dobio mail. Inače ne čitam spamove. Ipak, pročitajte, stiže iz zemlje gluhih, gdje je politika populizam. Zemlja u kojoj opozicija trola nas ne razumljivim rječnikom. U svome vokabularu izbjegavam korištenje psovki, ali kad pročitam nešto ovako subjektivno postanem vulgaran na pas mater. Pitam se da li smo opet deevaluirali u stadij i vratili se u ishodište i postali majmuni.

Skrolaj, čitaj, skrolaj, čitaj…

„Istina je sasvim suprotna, i Gđe Marija Puh i Sanja Sarnavka su
> debelo lagale, jer:pozornim čitanjem Istambulske konvencije
> može se ustanoviti da se u njoj radi vrlo JASNO
> RAZLIKOVANJE IZMEĐU SPOLA I RODA!…Dana 10. veljače 2018. gđa
> Marija Puh, zastupnica
> HNS-a u Hrvatskom Saboru izjavila je na HTV „ja sam
> čitala Istambulsku konvenciju, više puta i, u njoj nema
> ništa o rodnoj teoriji“.Dana 7. ožujka 2018. u HTV
> emisiji „Tema dana“ gđa Sanja Sarnavka
> je, pri sučeljavanju s gđom Željkom Markić rekla:
> „Nema toga u Istambulskoj konvenciji, pokažite mi to“
> – aludirajući da Istambulska konvencija „na mala
> vrata“ u hrvatsko zakonodavstvo i škole uvodi rodnu
> teoriju.Istina
> je sasvim suprotna, i Gđe Marija Puh i Sanja Sarnavka su
> debelo lagale, jer:pozornim čitanjem Istambulske konvencije
> može se ustanoviti da se u njoj radi vrlo JASNO
> RAZLIKOVANJE IZMEĐU SPOLA I RODA!To
> dokazuju određeni članci u Istambulskoj konvenciji.
> Navodimo te članke i argumente da su gđa Puh i gđa
> Sarnavka lagale na HTV, kako slijedi.ČLANCI
> ISTAMBULSKE KONVENCIJE KOJI U ZAKONODAVSTVO I ŠKOLE UVODE
> RODNU TEORIJUČLANAK
> 3. DEFINICIJE: „Rod označava društveno oblikovane uloge,
> koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i
> muškarce”.Argumenti
> da se promiče rodna teorija:Nije
> bilo potrebe za uvođenjem pojma „rod“, jer se
> „društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i
> osobine “ jednako odnose na spol i na rod – kao što
> kaže i sam Članak 3! Zašto je onda uveden pojam roda?
> Zato što spol jasno govori tko je muškarac a tko žena, a
> iza roda se može sakriti i jedno i drugo, ili – bilo što
> drugo.Promjena
> pojma „žena“ u pojam „rod“ nimalo ne pridonosi
> zaštiti žena od diskriminacije i nasilja. I kad se pojam
> „žena“ zamijeni pojmom „rod“, žena ostaje žena i
> izložena je svemu čemu je bila izložena i prije te
> promjene. Uvođenje pojma „roda“ potiskuje spol, zapravo
> NEGIRA SPOL. Inače uz pojam spola ne bi uvodila pojam
> roda.Posljedica
> te naizgled naivne, a zapravo vrlo podmukle, definicije je
> sljedeća:1.
> a) Žena može biti biološki žena, ali ima pravo
> promijeniti uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine žene i
> – postati muško. Ima pravo tražiti medicinsku
> „promjenu spola“, na teret države. Taj postupak može
> uključiti kirurške operacije (odstranjivanja, plastične
> operacije) spolnih organa i cjeloživotno davanje jednih a
> suzbijanje drugih hormona, što je vrlo opasno za osobu
> kojoj se to radi.2.
> b) Pravo da žensko sebe može proglasiti muškarcem ima
> društvene posljedice, jer se sada „radi o muškarcu koji
> može začeti dijete“. „Da bi se izbjegla
> diskriminacija“ takvih osoba, u Velikoj Britaniji je pojam
> „trudna žena, trudnica“ zamijenjen pojmom „trudna
> osoba“.3.
> c) No osoba može i „ne imati izražaj roda“, kao što
> su hrvatskoj javnosti za sebe priznali tvorci školskoga
> spolnoga odgoja Aleksandar Štulhofer i Amir Hodžić
> (obojica/je nastavnici na Filozofskom fakultetu u Zagrebu).
> Posljedično, opet zbog „nediskriminacije“, u Kanadi
> takve osobe imaju pravo tražiti da se za njih rabe
> zamjenice „zhe“ i “zher” umjesto “he” („on“)
> i “her” („ona“).4.
> d) Budući da prema Članku 3. Istambulske konvencije osoba
> može izabrati svoj „rod“, bez obzira na biološki spol,
> u službenim će se dokumentima ukinuti pojmovi majke i oca,
> a zamijenit će ih pojmovi „roditelj 1 i „roditelj 2“.
> (Zašto? Jer se muškarac koji se smatra ženom ipak ne
> može zvati majkom.)5.
> e) Po istoj logici „izbora roda“ uvest će se miješani
> zahodi, prema „rodu“ a ne prema spolu.Biološki
> muškarac koji je odabrao da „bude žena“ imat će pravo
> ulaziti u ženski zahod. Zapravo, neće ni postojati muški
> i ženski zahodi, nego „zahodi prema rodu“.Kad
> je dotle došlo, onda legalizaciji apsurda nema kraja.Najkonkretniji
> dokaz da sve to vrijedi i za Hrvatsku je činjenica da
> zagrebačka udruga osoba s nastranim spolnim navikama,
> Zagreb Pride, već sada traži da se u Hrvatskoj pomiješaju
> muški i ženski zahodi i – športovi (https://narod.hr/…/velika-opasnost-zene-zagreb-pride-se-zal…)!Traženje
> Zagreb Pridea nedvojbeno dokazuje da uvođenje pojma roda ne
> služi zaštiti žena, nego uništenju kulture zakonskim
> nametanjem „nove norme“.ČLANAK
> 4. TEMELJNA PRAVA, RAVNOPRAVNOST I NEDISKRIMINACIJA:
> “Stranke će osigurati provedbu odredaba ove Konvencije, a
> osobito mjera za zaštitu prava žrtava, bez diskriminacije
> po bilo kojoj osnovi kao što su SPOL, ROD, rasa, boja
> kože, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje,
> nacionalno ili socijalno podrijetlo, pripadnost nacionalnim
> manjinama, imovinsko stanje, rođenje, SEKSUALNA
> ORIJENTACIJA, RODNI IDENTITET, dob, zdravstveno stanje,
> invaliditet, bračno stanje, migrantski, izbjeglički ili
> dugi status”.Argumenti
> da se promiče rodna teorija:1.
> a) Taj članak traži zabranu diskriminacije po spolu i po
> rodu, što znači da su oni različiti. To proistječe i iz
> Članka 3 (gore), ali ovdje je dokaz još jasniji. Ponovimo:
> ako spol i rod nisu isti, onda se muškarac može proglasiti
> ženom, i obrnuto. Puh i Sarnavka su blefirale – lažući
> da u Istambulskoj konvenciji nema rodne teorije.2.
> b) U ovom članku se zabranjuje „diskriminacija“ po
> „seksualnoj orijentaciji“, i po „rodnom identitetu“.
> To znači da se seksualna orijentacija BIRA i da nije vezana
> uz biološki spol, a da se BIRA I „RODNI IDENTITET“, tj.
> da se muškarac može proglasiti ženom. Posljedice su
> navedene u komentarima Članka 3.ČLANAK
> 14. OBRAZOVANJE:stavak
> 1. “Stranke će poduzeti, kada je to primjereno, potrebne
> korake kako bi nastavne materijale o pitanjima kao što su
> ravnopravnost žena i muškaraca, nestereotipne rodne uloge,
> uzajamno poštovanje, nenasilno rješavanje sukoba u osobnim
> odnosima, rodno utemeljeno nasilje nad ženama i pravo na
> osobni integritet, prilagođeno razvojnim sposobnostima
> učenika, uključile u redovno nastavni plan program i na
> svim razinama obrazovanja”.Argument
> da se promiče rodna teorija:Djecu
> se, dakle, obvezatno uči da postoje i da treba poštovati
> „nestereotipne rodne uloge“. „Stereotipne rodne
> uloge“ su da postoje muškarci i žene, sa svojim
> razlikama. „Nestereotipne rodne uloge“ su IZBOR RODA I
> SPOLNE ORIJENTACIJE, a na osnovi toga homoseksualnost,
> lezbijstvo, biseksualnost, transvestitstvo
> („transrodnost“) i nastranost (to je prijevod engleskoga
> izraza za „queer“ u spolnosti).stavak
> 2. „Stranke će poduzeti potrebne korake za promicanje
> načela iz stavka 1., kako u neformalnim obrazovnim
> okruženjima, tako i u sportskim te kulturnim okruženjima i
> okruženjima za slobodno vrijeme te u medijima”.Argumenti
> da se promiče rodna teorija:To
> izmišljeno, protuprirodno i protuznanstveno učenje će se
> UČITI SVUDA, prvo u školama, ali i „u neformalnim
> obrazovnim okruženjima, tako i u sportskim te kulturnim
> okruženjima i okruženjima za slobodno vrijeme te u
> medijima”. Potpuna promjena znanosti i kulture!2)OSNOVE
> RODNE TEORIJENavodimo
> radi ponavljanja i utvrđivanja „gradiva“: osnovne
> postavke rodne teorije su sljedeće, potpuno neutemeljene
> tvrdnje:-
> ljudski spol nije muški ili ženski, nego je kontinuirani
> prijelaz od muškoga do ženskoga (pitam se što je sa
> životinjama i biljkama);
> –
> ljudsko biće se rađa spolno neutralno i naknadno se
> socijalizira u muškarca ili ženu; odrasli muškarac i
> žena su tek društvena konstrukcija, pa se tu konstrukciju
> treba zvati rodom, a rodova ima više od 70 (uočite da se
> time potpuno briše spol);-
> U svakom čovjeku postoji „rodni identitet“, ali nije
> jasno što je to i u čemu je taj identitet sadržan i kako
> nastaje; spol nije, a rod je društvena konstrukcija;
> posebno zbunjuje tvrdnja da,-
> osim „rodnog identiteta“ postoji i „rodni izražaj“,
> dakle osoba može imati jedan rodni identitet a drugi rodni
> izražaj;biološki
> spol ne utječe na „spolnu orijentaciju“, jer se ona
> među ljudima kontinuirano raspodijeljena od-
> homoseksualnosti do heteroseksualnosti. Spolna orijentacija
> je, dakle, potpuno nezavisna od biološkoga spola,
> „rodnoga identiteta“ i „rodnoga izražaja“.Argument:
> Nikad ništa od toga nije bilo, a ni danas nema, u
> udžbenicima bilo koje biomedicinske struke. Jasno se vidi
> da uvođenje pojma roda uz već postojeći pojam spola
> uopće ne služi ni definiranju niti razlikovanju muškaraca
> i žena. Pojam roda je uveden da bi se NEGIRALA zadanost
> spola. To je krajnje apsurdna ideja, jer se zadanost spola
> ne može negirati: žena ima dva kromosoma X, a muškarac
> ima (u tom kromosomskom paru) kromosome X i Y. Dakle, i
> muškarac i žena imaju neke gene koje onaj drugi spol nema.
> I tako na kraju budu RAZLIČITI, JEDNOZNAČNI I
> NEPROMJENJIVI – kako se zna otkad je svijeta i vijeka ((http://hu-benedikt.hr/?p=102595)).3)KAKO
> RAZOTKRITI RODNE LAŽILaži
> zagovornika rodne teorije i njihovo skrivanje pravih ciljeva
> pod „zaštitu žena i manjina“ treba razotkrivati
> postavljanjem konkretnih pitanja. Ta pitanja treba
> zagovornicima rodne teorije postaviti u saborskoj raspravi o
> ratifikaciji Istambulske konvencije, TE UVIJEK I SVUDA U
> JAVNOSTI, na primjer gđama Mariji Puh i Sanji
> Sarnavki:–
> Je li istina da ljudski spol nije muški ili ženski, nego
> je kontinuirani prijelaz od muškoga do ženskoga?–
> Je li istina da se ljudsko biće rađa spolno neutralno i
> naknadno se socijalizira u muškarca ili ženu?–
> Je li istina da su odrasli muškarac i žena tek društvena
> konstrukcija, pa se tu konstrukciju treba zvati rodom, a
> rodova ima više od dva, čak i do 70?–
> Je li istina da u svakom čovjeku postoji „rodni
> identitet“, ali također i „rodni izražaj“ i na čemu
> temeljite takvu tvrdnju?–
> Je li istina da biološki spol ne utječe na „spolnu
> orijentaciju“, nego je ona među ljudima kontinuirano
> raspodijeljena od homoseksualnosti do
> heteroseksualnosti?–
> Je li istina da je spolna orijentacija potpuno nezavisna od
> biološkoga spola, „rodnoga identiteta“ i „rodnoga
> izražaja“?–
> Podržavate li promjenu pojmova u rodnom listu tako da se
> pojmovi „majka“ i „otac“ zamijene drugima, poput
> „roditelj 1“ i „roditelj 2“?–
> Objasnite što znači i otkud potječe, kanadski primjer
> uvođenja zamjenica „zhe“ i “zher” umjesto “he”
> („on“) i “her” („ona“).–
> Podržavate li da se isto napravi u Hrvatskoj?–
> Podržavate li promjenu koja umjesto riječi „trudna
> žena“ uvede pojam „trudna osoba“?–
> Podržavate li promjenu pojmova u rodnom listu tako da se
> pojmovi „majka“ i „otac“ zamijene drugima, poput
> „roditelj 1“ i „roditelj 2“?–
> Financira li hrvatska država rad nevladine udruge Zagreb
> Pride, koja traži ukidanje muških i ženskih zahoda i
> uvođenje samo miješanih, prema „odabiru roda“?–
> Podržavate li ideju da se zakonski dopusti promjena spola
> samo na zahtjev, bez medicinskoga pregleda osobe koja to
> traži i utemeljene liječničke preporuke?“

E da, da ne zaboravim papirnato plišanu rodu (simbol turizma Slavonskog Broda!) treba pokrpati, jer se pohabala. Ivici Račanu mnogi su zamjerali što nije bio odlučan i napravio reviziju todorićmanije ili ti privatizacije devedesetih. Da  li se za njim vuku repovi da je bio kriminalac? Ne, dovoljno je otići na Mirogoj i vidjeti njegov grob. Jednostavnost, on ju je imao. Vrlina za koju od gubitka njega u našoj politici više ne postoji. Postoji dvosmislenost koju je isto imao, ali u termnalnom stadiju.

Andrej Plenković je premijer kojem najmanje do sad kritike tipkanjem upućujem. Marić, Dalić, ekipa iz Santa Barbare za spas Agrokora. Čovjek nema dorečen stav o ničem ili ga bar ja baš ne razumijem. Od župana Alojza, i traženja ostavke, pa do ploče u Jasenovcu…  Prije toga je zaboravio da taj nasilnik ne mora dati ostavku. Pohvale  što će napokon Istanbulska ići u ratifikaciju. U gradu  u kojem su još dvije klupe slobodne na željezničkom kolodvoru, bitna je Istanbulska. Meni je svejedno ionako se zovem Vanja. Pa mogu proći kao ona ili on, roditelj 2 ili roditelj 1. Mogu sjesti kad urniram, a mogu i stajati. Eto, ekipa s citata iz maila nedefiniran sam.

Da se definiram: otišao sam na misu za prvopričesnike. Što sam čuo? Nemojte sljediti Plenkovića i pročitajte Istanbulsku konvenciju. Pročitao sam, ali to su djeca i pomislio sam na čemu je svećenik. Prvo mi je palo na pamet na Markićki, ali to su djeca. Ni jednom riječi nije spomenuo iseljavanje, glad ili pomoć socijalnougroženima. Posuda za milodare je uredno  kružila.

„Kao volonteri za molitvu ispred bolnice bit će napravljen poslije mise“. Ček, oni prave raspored da se mole protiv pobačaja, a silom prilika pola grada je odlučilo otići iz našeg grada i zauvijek reći zbogom.

Moliti se na javnoj površini je privatna stvar svakog pojedinca. Na glas se moliti u grupi ispred bolnice u sklopu javne ustanove, ometanje je bolesnika i neprijavljeni skup. Ne znam kako da homosapiensi napokon shvate da je evolucija korak ispred.

 

7 comments

Skip to comment form

  1. Vanja, oni se mole i za tebe. Umjesto da si zahvalan ti spominješ iseljavanje.

  2. Kaže vanja da kad “pročita nešto ovako” postaje vulgaran. Nisam primjetio. Trebao ih je poslati u pizdu materinu.

  3. Krniću, čije su to guzice i tko ih je šminkao?

  4. Nisam skužio što Krnić misli o Račanu. Objektivno, on niti je smrdio, niti je mirisao.

  5. Ne okreći se, Vanja! Gledaj ispred sebe, u svjetlu budućnist koju nudi Plenković!

  6. Guze od naših dalekih rođaka 🙂

    1. Ovo su guze zguza. Guze spreda su lica prosvjednika protiv Istanbulske u Zagrebu

Odgovori