Intervju s povodom: Peter Tot-Đerđ: “Ima li toga još igdje? Vjerojatno nigdje, osim u Slavonskom Brodu.”

Evo, prije desetak dana na SBPeriskopu objavljen je vaš članak o Akcijskom planu koji je bio u nizu 200-ti. Većina kolumni bila su posvećene brodskom onečišćenom zraku…

Da tako je… Je li se radi o dvjestotoj kolumni (plus, minus koji broj), sada je manje važno. Važno je da je  putem portala SBPeriskop omogućeno informiranje Brođana iz prve ruke o vijestima vezano za stanje brodskog zraka. A to informiranje građana na SBPeriskopu traje već više od osam godina, a možda i više jer su postojali i neki raniji moji članci koji su bili objavljeni na spomenutom portalu. Nažalost, ova 13-godišnja zavrzlama i agonija Brođana sa onečišćenim zrakom i dalje traje! Po Europskoj agenciji za okoliš “Slavonski Brod je među tri je najzagađenija grada u Europi”.          Što je među ostalim objavio i Guardian prije 2 – 3 mjeseca!

Možete li nešto sažeto reći o Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka?           

U spomenutom članku detaljno smo naveli sve naše primjedbe u vezi poglavlja Akcijskog plana: Uvod, Opći podaci, Porijeklo onečišćenja i Analiza situacije, kao i Prijedloge u vezi mjera i projekata s ciljem smanjenja onečišćenja. Posebno bih istaknuo kako smo u Eko-Integralu nezadovoljni, makar postoji više zaključaka i Povjerenstva za praćenje kvalitete zraka, kao i (saborskog) Odbora za zaštitu okoliša kako će se kod punjenja podacima Katastra zagađivača odnosno Registra onečišćavanja okoliša i Slavonski Brod i Brod u Republici Srpskoj uzimati u razmatranje kao jedna cjelina, da do toga ni ovom prilikom nije došlo i pitanje je, kada će i doći(?). Mi ni nakon 13 godina rada Rafinerije nafte Brod, faktički ništa ne znamo o radu tog velikog industrijskog kompleksa, koji industrijski kompleks je tu u našem susjedstvo, pa ni 2 km od centra Slavonskog Broda!

Zaista, puno se u posljednjih godina pričalo o prenamjeni produktovoda od Slobodnice do Rafinerije u plinovod, i o plinofikaciji Rafinerije nafte Brod. Kakva je trenutačna situacija na tim projektima?

Moram ponoviti ono što sam malo prije rekao: faktički Brođani ništa ne znaju o radu Rafinerije, tako i o spomenutim projektima. Znalo se još davno prije da su i jedan i drugi projekt u velikom kašnjenju, možda i u  kašnjenju od 2 – 3 godine. Vrlo rijetko se i iz Rafinerije, ali i iz Ministarstva RH, kao i iz Croduxa, glavnog izvođača s hrvatske strane odaslana neka informacija. Makar se moglo procijeniti da radovi kako-tako napreduju, sve do tamo kraja prošlog mjeseca, kada iz Ureda gradonačelnika odaslana informacija da su tijekom sastanka u Slavonskom Brodu predstavnici Rafinerije nafte Brod upoznali gradonačelnika Mirka Dusparu s planovima daljnjeg poslovanja. Prema njihovom izvještaju, Rafinerija nafte Brod više neće prerađivati sirovu naftu te će preći na proizvodnju stlačenog prirodnog plina, a od iduće godine i na proizvodnju polimernog bitumena. Nevjerojatno, ali je istina! Vjerujem da poslije te informacije red bi bio da svi odgovorni, počevši od ministra zaštite okoliša, Tomislava Ćorića, preko regionalne do lokalne uprave, tj. do gradonačelnika Mirka Duspare, ujedine i izlaze sa stvarnim procjenama situacije.

Spomenuli ste Povjerenstvo za praćenje kvalitete zraka i saborski Odbor za zaštitu okoliša. Kako ste zadovoljni s radom tih institucija?

Povjerenstvo za praćenje kvalitete zraka u Slavonskom Brodu osnovano je 2015. godine nakon Apela Vladi, Predsjedniku RH i dr. petnaestak brodskih udruga na čelu sa Udrugom Eko-Integral, ali i s velikom podrškom Grada i Županije. Vrlo brzo je održana prva sjednica Povjerenstva, kao i Tematska sjednica Odbora za zaštite okoliša posvećena brodskom onečišćenom zraku. Dosada su održane 8 sjednice Povjerenstva i 6 Odbora. Rješavalo su na tim sjednicama puno stvari vezano za onečišćeni brodski zrak, ali u jednom trenutku i vode, pa tako i spomenuti problemi oko prenamjene produktovoda u plinovod i plinofikacije Rafinerije nafte Brod. Nažalost, često su rezultati bili minimalni, a svjedoci smo bili i neispoštivanju zaključaka Povjerenstva i Odbora.

Kao drugi, veći problem se u pojavilo u obliku neodržavanja sastanaka Povjerenstva i Odbora. Tako posljednja sjednica Povjerenstva održana u ožujku i to nakon 2 godine i 3 mjeseca stanke. Dok ni nakon nekoliko apela i brodskih saborskih zastupnika, pardon zastupnice: gđe Ružice Vukovac i gđe Marine Opačak Bilić, kao i apela Udruge Eko-Integral predsjednici gđi Sandri Benčić, Odbor za zaštitu okoliša nije posvetio ni malo vremena Brođanima od travnja 2019. godine, a da tematsku sjednicu i ne spominjemo!

Govorite o neispoštivanju zaključaka Povjerenstva i Odbora…

Navjest ću samo jedan vrlo poučan primjer i to samo iz najnovijih zaključka vezane za taj slučaj, makar vjerujem da je ta problematika bila prisutna možda već i na prvoj Tematskoj sjednici Odbora posvećena onečišćenim brodskom zraku! Riječ je o Janafu! Tako Saborski odbor i 19.4.2018. i 09.4.2019. godine donio skoro identičan zaključak vezano za transport sirove nafte u Rafineriju nafte Brod putem Jadranskog naftovoda d.d.. Odbor oba puta poziva Ministarstvo zaštite okoliša,za dostavu Izvješća o količinama, te kvaliteti sirove nafte koja je tijekom tih godina Jadranskim naftovodom transportirana u Rafineriju nafte Brod! Na kraju evo i sa sjednice Povjerenstva od 17.03.2021. godine imamo zaključak da će Ministarstvo službenim putem zatražiti od Janafa informaciju o trgovinskoj suradnji s RNB za period 2018.-2020. godina. No, rezultata još uvijek nema!

Vidimo da vrlo često, faktički kontinuirano oglašavate i na ‘fejsu’…

Komuniciranje, pa tako i informiranje Brođana o stanju zraka i drugim važnim informacijama vezano za zaštite okoliša u ovom trenutku najdjelotvornije putem društvenih mreža, pa tako je naš izbor bio objavljivanje na FB stranicama ‘Građanske inicijative za čisti zrak’ i ‘Brođani za Brod… Putem te dvije stranice redovno su informirani par stotina ljudi, a u slučaju neke značajnije informacije, tu informaciju pročita i 800 do 1000 pratitelja… Pa tako je bilo i nedavno kada je 16.08.2021. godine na mjernoj postaji na Jelasu deinstaliran uređaj za mjerenje koncentracije ozona (O3), kako je u DHMZ-u rečeno, radi redovnog umjeravanja i biti će  vraćen u kratkom roku…

O čemu se točno radi? Zašto sumnjate u postupke djelatnika DHMZ-a?

Dozvolite mi da ponovo zapitam: Ima li toga još igdje? Vjerojatno nigdje, osim u Slavonskom Brodu. Pregledali smo još neke mjerne postaje (Zagreb-3, Osijek, Varaždin, Karlovac, …) jedino smo u Slavonskom Brodu na mjernoj postaji na Jelasu naišli na deinstaliciju uređaja za mjerenje koncentracije ozona u kolovozu, za vrijeme toplinskog vala, kod velikog UV zračenja, kada je 16.08. u 13 00 sati mjerena koncentracije ozona od 128 μg/m3, a broj dana gdje je najviši osmosatni prosjek ozona bila iznad ciljane vrijednosti od 120 μg/m3, bio je 22!!! A prema Uredbi o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku, broj takvih dana ne smije biti veći od 25, odnosno 75 na trogodišnjoj razini!

Jeste li u vezi toga kontaktirali DHMZ?

Posebo bih istaknuo da i prošle godine, kao i prije, više puta smo kontaktirali s djelatnicima DHMZ-a, pa i s Glavnom ravnateljicom DHMZ-a, gđom Brankom Ivančan Picek, povodom deinstalacije uređaj za mjerenje koncentracije ozona, ali i u vezi validacije podataka koncentracije ozona. Tako smo DHMZ-u dali na znanje  da se na definirani način (umjeravanje uređaja najmanje 4 puta godišnje) smanjuje broj dana s mjerenjima za oko 20 možda 30 dana! No broj (dozvoljenih) dana iznad ciljane vrijednosti (120 µg/m3) i dalje ostaje 25, odnosno 75 na trogodišnjoj razini!!! Još ako se radi o umjeravanje uređaja preko ljeta, kako se to u Slavonskom Brodu već godinama rade, situacija postaje još tragičnija! Na kraju samo jedna kratka napomena, nakon umjeravanja uređaj je vraćen i podaci su vidljivi od 20.08. od 9 00 sati! Što znači, izgubljeni su prosjeci ozona za najmanje 4 dana!

U vezi validacije podataka koncentracije ozona situacija je još zamršenija. Izgleda, u DHMZ-u jedino se podaci vezano za ozon validiraju(?)! A na koji način(?), to nismo mogli ‘prokužiti’ u Eko-Integralu. Tako 2018-te validacijom broj onečišćenih dana s 43 sveden je na 19, 2019-te 17 na 11, a 2020-te 31 na 18!!! Ništa s ničim!

Kakva je suradnja regionalne i lokalne uprave? Hoću pitati, Grada i Županije s eko-aktivistima?

 Uhhh… Vrlo kompleksno i nezgodno pitanje. Možda najbolje da krenemo natraške i konstatiramo da nedavno konstituirano je i Gradsko vijeće, a još ranije i Županijska skupština. Nažalost, mora se konstatirati da u ovom kratkom periodu od konstituranja vrlo mali broj ‘ekoloških’ pitanja su bila na dnevnom redu. Pa mislim da ni Izvješće DHMZ-a o praćenju kvalitete zraka za 2020. godinu nije bilo na sjednicama GV i ŽS.

Tu, odmah bi se mogli nadovezati na prošlogodišnji zahtjev, možda prije zamolbu Udruge Eko-Integral za održavanje Zajedničke tematske sjednice Gradskog vijeća i Županijske skupštine posvećena brodskom onečišćenom zraku. Nažalost, do te sjednice nije došlo. Onako u zagradi mogli bi spomenuti, kako veliku ulogu oko neodržavanja iste je imao tadašnji, pa i sadašnji Predsjednik Gradskog vijeća, Stribor Valenta. Još bi dodali, bilo pa prošlo.

Umjesto Zajedničke tematske sjednice, održana je Tematska sjednica Županijske skupštine…

Baš sam o tome htio govoriti. Tematske sjednice Županijska skupština održana je 17. lipnja 2020. godine o Izvješću o stanju kvalitete zraka na području BPŽ u 2019. godini. Već sam više puta spominjao da su Zaključci Skupštine bili, pa skoro izvanredni. Kada bi se uvažili ti Zaključci, posebno pod točkom 2, svakako bi energetske učinkovitost u Slavonskom Brodu bila puno veća! U toj točki piše: “Tražimo od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti sufinanciranje cjelovite energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada … u iznosu od 80%. Cjelovita energetska obnova na vanjskoj ovojnici podrazumijeva kombinaciju mjera …: energetska obnova vanjskog zida, stropa, … ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i plinofikaciju kućnih ložišta.”. Nažalost, nitko ne zna što se sve poduzimalo u Županijskoj i Gradskoj upravi u funkciji primjene spomenutog zaključka!

Nekako se čini da bi lokalna samouprava, odnosno u našem slučaju, Gradska uprava trebala prednjačiti na rješavanju pitanja zaštite okoliša. Je li to u Slavonskom Brodu tako?

Kako sam ranije spomenuo, pitanja oko zaštite okoliša, naročito ako je riječ o Gradskoj upravi, vrlo su kompleksna, pomalo i nezgodna pitanja. Nažalost, brodska javnost već duže vrijeme je isključena iz uvida događanja i pravog stanja, pa tako i sami eko-aktivisti, kao i Udruga Eko-Integral. Mi smo od prije 6 – 7 godina više puta zalagali oko formiranja Zajednice ekoloških udruga, koja bi kasnije prerasla u Zajednicu zaštite okoliša. Ta bi Zajednica bila nešto slično kakvu poznajemo u Zajednici tehničke kulture… No nije išlo, nije bilo sluha više u Gradu, nego u Županiji. Na taj način ispustili smo kontrolu i da budemo uvijek u žiži događanja vezano za brodski zrak, ali i šire, vezano za zaštitu okoliša!

Na kraju, ima li što bih posebno istakli kao rezultat dugogodišnjeg rada Udruge Eko-Integral, tako i Vašeg?

Svakako bih naveo da su Brođani u ovih desetak godina slobodno mogli osloniti prvo na ‘Građansku inicijativu za čisti zrak’, a kasnije i na Udrugu Eko-Integral. Mi smo građane nastojali redovno informirati, ali i educirati vezano za brodski onečišćeni zrak. U tom smo imali veliku pomoć ovog portala, za što zahvaljujem i portalu SBPeriskop i samom Uredniku portala!

35 comments

Skip to comment form

 1. Peter Tot-Đerđ osobno i u ime Eko integral donkihotovski juriša na punktove koji zagađuju zraka Broda i okolice. Juriša, usprkos vlastima Grada Broda koji na sve gleda tendeciozno i podcijenjivački.

 2. Grad ne želi suradnju s eko aktivistima. Grad sve najbolje zna. Grad je tašt.

  1. Nije Grad, nego onaj koji ga vodi, pa i upravlja s Gradom! Taj već petnaestak godina vedri i oblači!

 3. Intervju potvrđuje neslaganje između grada i aktivista, ali izražava i neka stajališta koja govore o zabludjelosti grada.

 4. Veliku ulogu u zatezanju odnosa Grada i Eko integrala odigrao je bivši SDP-ovac Stribor Valenta, gradonačelnikova desna ruka za discipliniranje oponenata.

 5. Brođani su kilavi i nezainteresirani. Tek u par navrata pokazali su svoj bijes, a onda su obrezli u pasivnosti. Uostalom, većinu glasova dali su Duspari i njegovim pravašima, a eko aktivisti su se raspršili po strankama, umjesto da su na izborima nastpili ujedinjeni.

 6. Zao mi je sto je brodsko stanje takvo, ali dok god brodjani na izbore izlaze u tako malom postotku tako ce nam i biti.
  A Peter je svijetla tocka brodske stvarnosti.

  1. Svijetla odnosno nesmrdljiva točka stvarnosti.

 7. Za očekivati je da Dusparin sbplus, portal za podršku gradu, napaden Petera Tot-Đerđa odnosno brani gradonačelnika.

 8. Grad to je Duspara. I po pitanju zagađenog zraka. Ako Duspara hoće i mrtvac prdne. Dakle, ovaj intervju koji pokušava osporiti njegovu moć, samo će još više naljutiti babu. Ipak, neka javnost sve zna.

 9. Samo jedna kratka informacija: Prekjučer, prije sedam godina se dogodilo nešto što nam ukazao na to da politika nije spremna rješavati naše probleme oko onečišćenog zraka Slavonskog Broda. Prvo nismo bili svjesni toga, ali sada znamo to! Iz FB arhive od prije 7 godina;

  Tada je na sastanku u Gradu zatraženo od Gradonačelnika Slavonskog Broda i Gradske uprave formiranje Zajednice udruge zaštite okoliša.

  Poslije toga ta zamolba je ispred Eko-integrala još nekoliko puta upućena Gradu, što više na kraju se iskristaliziralo da se traži ujedinjenje svih inicijativa za osnovno ljudsko i ustavno pravo za čisti okoliš, kao i svih ekoloških udruga u Zajednicu za zaštitu okoliša i prirode!

  Nažalost još tada su članovi Građanske inicijative za čisti zrak ostali bez pozitivnog odgovora, slično kao i nekoliko puta kasnije! Sve do dan danas!

  1. Istina je, na ‘fejsu’ na mojoj stranici već nakon prekjučerašnje objave uspomene od prije 7 godina, krenuli su i komentare! Pa počelo je s ‘blagim’ napadima sa strane: Duspare, Sorića, Spajića… Umjesto da su pružili priliku i jednima i drugima da se usuglase ono što se usuglasiti može!

   1. Evo mog odgovora Gradonačelniku na njegovo pitanje: “Peter samo jedno pitanje jel to radite vi ili grad”, aludirajući, zanemarivši samu uspomenu, vjerojatno na fotografiju o zgradi i cvjetnjak ispred Gradske uprave:

    Poštovani, nitko nije protiv ljepote, nitko nije ni protiv zajedništva, pa ni protiv Zajednice za zaštitu okoliša, bar ako se radi o nama, eko-aktivistima, usuđujem reći i Brođanima, a za ostale ne znam. Valjda Vi znate(?)! Jedino što mogu ponoviti, tužno je da su “članovi Građanske inicijative za čisti zrak (ali i svi oni malo prije navedeni) ostali bez pozitivnog odgovora… sve do dan danas!”.

 10. Očigledno je da politika ništa ne mari za brođane. Tako i lokalna, kao Ministarstvo, Povjerenstvo, Saborski odbor za zaštitu okoliša i svi ostali. Kome da se brođani obrate? Predsjedniku ili Svetom ocu Franji?

 11. Ne znam, ima li što je vezano za brodski zagađeni zrak da nije rečeno o tome u ovom intervjuu? Upućeni su pozivi svim nadležnima, počev od Ministarstva, preko Povjerenstva, Saborskog odbora, pa sve do lokalne uprave, na čelu s Gradonačelnikom i Predsjednikom Gradskog vijeća, kao i Županijske skupštine, kako bi nešto poduzimali jer je Slavonski Brod među tri najzagađenija grada u Europi! Nisu ni predstavnici DHMZ-a, Janaf-a, Crodux-a, ali ni Rafinerije nafte izostavljeni. Tko će od njih reagirati na prozivke? Najvjerojatnije nitko! Jedino možda, kako inače oni iz lokalne uprave znaju, na svoj ‘specifičan’ način će reagirati…

 12. Moram navesti i komentar S. Sorića, kao i moj odgovor objavljen na ‘fejsu’ o Zajednici zaštite okoliša:

  S. Sorić: Sloboda udruživanja, kao jedna od temeljnim građanskih i političkih sloboda nužnih za funkcioniranje suvremenih pluralističkih demokracija, zajamčena je brojnim međunarodnim dokumentima: člankom 20. Opće deklaracije o ljudskim pravima iz 1948. godine, člankom 11. Europske konvencije o ljudskim pravima koja je stupila na snagu 1953. godine (koju je Republika Hrvatska potpisala 6. studenoga 1996. godine, a ratificirala 5. studenoga 1997. godine), člankom 22. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima koji je stupio na snagu 1976. godine.

  Ustav Republike Hrvatske (članak 43.) jamči pravo na slobodno udruživanje građana radi zaštite svojih probitaka ili zauzimanja za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve.

  Dakle, da ste pokrenuli udruživanje udruga to bi i ostvarili. Grad vam, prema Ustavu, nema pravo to spriječavati. Grad s udruživanjem udruga nema ništa…osim da, vama/nama udruženima, osigura financijsku pomoć prema svojim mogućnostima i prema vašem/našem ponuđenom programu…

  PTĐ: Puno toga smo naučili, makar je pitanje da li smo mi i Vi pričali o istoj temi. Opet, ne znam koliko ste mjerodavni da o svemu tome govorite. Naročito ako ne poznajete ili ne želte poznavati pravo stanje. Mi smo tada prije 7 godina i kasnije više puta zalagali oko formiranja Zajednice ekoloških udruga, koja bi kasnije prerasla u Zajednicu zaštite okoliša.

  Pa smo i projektni zadatak prijavili… Ta bi Zajednica bila nešto slično kakvu poznajemo u Zajednici tehničke kulture… No nije išlo, nije bilo sluha više u Gradu, nego u Županiji. Nažalost, na taj način smo ispustili kontrolu i da svi zajedno budemo uvijek u žiži događanja vezano za brodski zrak, ali i šire, vezano za zaštitu okoliša!

 13. Prizemni ozon (O3) i dalje prijeti Brođanima! Danas, slično kako je bilo i prije tjedan dana, prije deinstalacije mjernog uređaja za ozon i drugi dan kako je uređaj potpuno u funkciji, kako se vidi na linku: http://iszz.azo.hr/iskzl/postaja.html?id=165, očekivani najveći osmosatni prosjek ozona biti će iznad ciljane vrijednosti od 120 µg/m3 i to 23. put ove godine!

  1. Jeste jučer, baš kako je i bilo predviđeno, očekivani najveći osmosatni prosjek ozona bio je iznad ciljane vrijednosti od 120 µg/m3 i to 23. put ove godine!

   Što se lijepo vidi na grafikonu najvećeg osmosatnog prosjeka ozona od 01.06. do 22.08., ali i na linku: http://iszz.azo.hr/iskzl/postaja.html?id=165! Prizemni ozon (O3) zaista je i dosada prijetio i dalje prijeti Brođanima!

   No samo u tom intervalu od 01.06. do 22.08., nedostaju mjerenja i izračuni osmosatnog prosjeka ozona (zbog deinstalacije mjernog uređaja za ozon zbog umjeravanja istog) za 8 dana!!!

   1. Hvala na pomoći!

 14. “Ima li toga još igdje? Vjerojatno nigdje, osim u Slavonskom Brodu” – piše u naslovu. Jasno je, takvih bisera, pa i neodgovornosti nema baš na svakom ‘čošku’ Lijepe naše jer da ima, ne bi to dovelo do toga da nakon ”ova 13-godišnja zavrzlama i agonija Brođana sa onečišćenim zrakom… Slavonski Brod je među tri je najzagađenija grada u Europi. Što je među ostalim objavio i Guardian prije 2 – 3 mjeseca!”

  1. Sad će to sanirati Dusparin Akcijski plan. Očekujem da budemo Slavonski Zeleni Brod.
   Dolaze novi akcijsko-politički vjetrovi koji će otjerati ispušne plinove automobila i dim iz dimnjaka.

   1. Ne smijem naglas reći, ali rečenica “to će sanirati Dusparin Akcijski plan” je po meni totalna glupost. Taj plan oduvijek stoji na staklenim nogama, kasni toliko da nitko ne zna i koliko, nigdje se ne kaže koji su lokalni zagađivači koje treba redovito pratiti i kako eko-aktivisti pišu; mogući ‘proizvođači’ brodskog onečišćenog zraka (PZC, SJI, ĐĐ Ljevaona, Slavonija DI, Komunalac d.o.o. – odlagalište otpada Vijuš, itd.), već i svi ostali, budu podvrgnuti inspekcijskom nadzoru bar jednom godišnje!

    1. No, zato je već Brod oblijepljen jumbo plakatima Grada o 36 km biciklističkoj stazi… Je li to samoreklamiranje?

 15. Još jednom nekoliko riječi o Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka. U Informacija o izradi akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za Grad Slavonski Brod piše da je 8. srpnja započela prijava primjedbi na tekst Akcijskog plana i trajat će 30 dana!

  Mi, članovi Eko-Integrala smo naše primjedbe u vezi nekih poglavlja Akcijskog plana (Uvod, Opći podaci, Porijeklo onečišćenja i Analiza situacije), kao i Prijedloge u vezi mjera i projekata s ciljem smanjenja onečišćenja predali u Pisarnici Grada 6. kolovoza.

  No ni skoro 20 dana poslije predaje nemamo nikakvih povratnih informacija kako teče provođenje javne prijave Akcijskog plana… Čekamo reakciju administracije iz Grada!

 16. Moj nedavni “Intervju s povodom…: “Ima li toga još igdje? Vjerojatno nigdje, osim u Slavonskom Brodu”, pomogli su nam svima, a prvenstveno našim simpatizerima da ‘otkrijemo’ neke informacije do koje su došli neki naši mediji, dok su drugi te iste ‘vjerno zadržali sebi’.

  To na potpuno identičan način kako su to činili u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, koje je Ministarstvo zaduženo za zaštitu okoliša i prirode.

  Evo, što je na tportalu objavljeno (autor: V. P. P./Hina) dana 17.06.2021. pod naslovom:

  “Podaci Europske agencije za okoliš – Slavonski Brod treći najgori u Europi po kvaliteti zraka…” (https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/slavonski-brod-treci-najgori-u-europi-po-kvaliteti-zraka-ni-zagreb-ne-stoji-dobro-20210617):

  “Najzagađeniji je zrak u poljskom gradu Nowy Sacz gdje dvogodišnji prosjek zagađenja sitnim lebdećim česticama promjera manjeg od 2,5 mikrometra (PM2,5), koje su jako štetne za zdravlje, iznosi 27,3 mikrograma po metru četvornom.

  Na drugom mjestu je talijanska Cremona s 25,9 mikrograma PM2,5 čestica po metru četvornom, a na trećem Slavonski Brod s 25,7 mikrograma PM2,5 čestica po metru četvornom.”!

  1. Nevjerojatno kako je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na čelu s ministrom Tomislavom Ćorićem skrivalo tu informaciju, kao zmija noge!

   Nažalost, ni opozicija se nije iskazala, pa ni SDP, ni Most, ali ni tada još ‘jedinstven’ DP. Posebno je upitan rad Odbora zaštite okoliša na čelu s predsjednicom Sandrom Benčić! Nemam riječi…

   1. Svaka čast! Pravi/U pravu ste!!!

 17. Čitam članak na SBPeriskopu: “Sve dok vi naftu budete trošili, mi ćemo vam je prodavati”. Članak je većinom posvećen klimatskim promjena.

  O tome sam i govorio prije nekoliko tjedana i kada sam zaključio:

  Jasno je da čovječanstvo nije spremno zaštiti okoliš, pa ni sebe… Dovoljno se prisjetiti na ovu sada skoro već 13 godišnju zavrzlamu i agoniju Brođana sa onečišćenim zrakom!

  http://www.sbperiskop.net/glavna-vijest/sve-dok-vi-naftu-budete-trosili-mi-cemo-vam-je-prodavati

 18. Moj nedavni “Intervju s povodom…: “Ima li toga još igdje? Vjerojatno nigdje, osim u Slavonskom Brodu”, dalje nam pomože da ‘otkrijemo’ neke informacije do koje su došli neki naši mediji, dok su drugi iste ‘vjerno zadržali sebi’.

  Nažalost, na potpuno identičan način kako su to činili u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, koje je Ministarstvo zaduženo za zaštitu okoliša i prirode u Hrvatskoj.

  ‘IDEMO U KATASTROFU!’ – Slavonski Brod je u ljubičastom! Zrak je ekstremno onečišćen – 6.2.2021.

  https://www.24sata.hr/news/slavonski-brod-je-u-ljubicastom-zrak-je-ekstremno-oneciscen-744033

  1. Još jedan dodatak u vezi prethodnog statusa uz nedavni moj “Intervju s povodom…: “Ima li toga još igdje? Vjerojatno nigdje, osim u Slavonskom Brodu”.

   Nažalost, ni (ostali) mediji ni Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, koje je Ministarstvo zaduženo za zaštitu okoliša i prirode u Hrvatskoj, nisu na sve to reagirali!

   ‘EKOLOŠKA KATASTROFA!’ / Zrak u Slavonskom Brodu… opet ekstremno zagađen: ‘Lebdeće čestice ulaze nam u pluća’.

   ‘Problem je u tome da kad je zrak u ljubičastom on je stvarno zagađen, a u ovom trenutku zagađenje se najviše reflektira u lebdećim česticama’ – 19.2.2021.

   https://net.hr/danas/hrvatska/ekoloska-katastrofa-zrak-u-slavonskom-brodu-zrak-opet-ekstremno-zagaden-lebdece-cestice-ulaze-nam-u-pluca

 19. Iz FB arhive od prije 7 godina o Apelu Brođana prema svim institucijama u RH koje mogu pomoći oko brodskog onečišćenog zraka.

  Tada sam pisao; “„Građanska inicijativa – udruga za zaštitu okoliša i prirode“ će dana 03.09.2014. godine s početkom od 10 30 sati u Gradskoj knjižnici organizirati tiskovnu konferenciju, na kojoj u ime Brođana, građana brodske okolice, institucija i udruga Brodsko-posavske županije obraćati se Otvorenim pismom za rješavanje pet godina starog brodskog problema onečišćenja zraka…”.

  1. Iz FB arhive od prije 4 godine: “Naša djeca nikada nisu udahnula čisti zrak” – naslov iz Večernjeg lista.

   Uz to na portalima je pisalo:

   “… Uvertira u paklenu jesen je odrađena na soft način!
   Pokazali smo im da naša djeca nikada nisu udahnula čisti zrak…
   Pritisak se mora nastaviti!!
   Podržavaj sve što se događa!!”.

 20. Problemi Brođana sa onečišćenim zrakom – U Pressingu SBTV-a odgovor na postavljena pitanja pokušat će dati Peter Tot-Đerđ, predsjednik Eko-Integrala

  https://www.youtube.com/watch?v=WOm7s4_6MHo&list=PL5IprVGsEOLa3aSUrILcXn0ecravjBexU&t

 21. Dok se ovih dana mediji javljaju o Zagrebu, gradu gdje zrak među najonečišćenijima u svijetu, mjerna postaja u Slavonskom Brodu kod Stadiona kraj Save je desetak sati u LJUBIČASTOM (ekstremno onečišćen zrak)!

  Danas u Hrvatskoj dalje se na mjernim postajama u njih desetak: Koprivnica, Kutina, Slavonski Brod, itd., pa i Zagreb-3, mjeri se onečišćen zrak!

  No sinoć u 21 00 sat u Slavonskom Brodu kod Stadiona kraj Save mjerena je satna koncentracija lebdećih čestica PM10 od 203, a PM2.5 od 181 µg/m3!!! Te su koncentracije u posljednje vrijeme najviše mjerene koncentracije lebdećih čestica u listopadu na brodskim postajama!!!

  1. Kao građanin zahvalan sam Peteru i eko udruzi na brizi za čisti zrak. Važno nam je da imamo kvalificirane zaštitnike svog zdravlja.

Odgovori