Članovi parlamenta u Nemačkoj su zaključili da je prisustvo vojske SAD-a u Siriji ilegalno.

Aleksandar Neu, član parlamenta za levičarsku partiju u Nemačkoj, zatražio je mišljenje o zakonitosti vojnog prisustva i operacija SAD-a, Rusije i Izraela u Siriji.

– Priznata vlada Sirije je zatražila od Rusije da pomogne. Njeno prisustvo u Siriji je bez sumnje legalno po međunarodnom pravu.

– Aktivnosti SAD-a u Siriji se mogu posmatrati u dve faze:

Promena režima

Obezbeđivanje oružja pobunjenicima u Siriji od strane SAD-a (i drugih) je bilo i jeste nelegalno. To je kršenje Zabrane upotrebe sile u međunarodnom pravu, konkretno po Povelji UN-a Član 2(4):

“Svi članovi će se u svojim međunarodnim odnosima uzdržavati od pretnje ili upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti bilo koje države, ili na bilo koji drugi način koji nije u skladu sa ciljevima Ujedinjenih nacija.”

Borba protiv ISIS-a

SAD tvrde da je njihovo prisustvo u Siriji (kolektivna) samoodbrana prema Članu 51 Povelje UN-a, jer Islamska država u Siriji preti napadima na SAD. To bi, samo po sebi, bilo nedovoljno jer je Sirija suverena država. Zbog toga, SAD dodatno tvrde da je sirijska država “nevoljna ili nesposobna” da bori protiv Islamske države.

Naučne službe kažu da je tvrdnje o “nevoljnosti ili nesposobnosti” već bila sumnjiva kada je američka operacija započela. I to iz dva razloga:

  • To nije zakon ili međunarodno prihvaćena legalna doktrina. (120 članova Pokreta nesvrstanih (NAM) i drugi su se snažno protivili tome).
  • Sama sirijska vlada se borila protiv ISIS-a, ali nije mogla deluje na velikim delovima svoje teritorije nad kojima je Islamska država preuzela kontrolu. Neki tvrde da je to opravdan argument “nesposobnosti.” Ali ISIS je u velikoj meri poražen i više nema nikakvu značajnu teritorijalnu kontrolu.

Stoga se ovaj već sumnjivi legalni slučaj za prisustvo SAD-a (i drugih “koalicionih” vojnika u Siriji) više ne može koristiti. Američko prisustvo u Siriji je ilegalno.

Komentar: Da li iko stvarno misli da je Ameriku briga? Ona radi ono što želi i kada želi.