Lemaić – Dizdar-Grgurević: Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta(SDP) odbio je pročitati obrazloženja naših predloženih projekata (amandmana) kako ostali vijećnici i javnost ne bi bili upoznati u važnost  prioriteta

Poštovani predstavnici medija,

na današnoj sjednici Gradskog vijeća smo predložili sedam amandmana na Proračun za 2020.godinu. Niti jedan amadman nije prihvaćen. Gradonačelnikov najveći projekat je izgradnja autobusnog kolodvora u vrijednosti 45 milijuna kuna kad nam tisuće ljudi odlazi iz Slav.Broda i već je otišlo!!! Tko je ovdje lud!?
Iz Slav.Broda otišlo je 5000 stanovnika prema podatcima Državnog zavoda za statistiku, ali brojka je puno veća. Nema riječi o razvoju gospodarstva.
Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta(SDP) odbio je pročitati obrazloženja naših predloženih projekata (amandmana) kako ostali vijećnici i javnost ne bi bili upoznati u važnost  prioriteta baš ovih projekata koje predlažemo. Planirani proračun za 2020. je predizborni, populistički i ne socijalan. Gomilaju se milijuni za iduću proračunsku godinu jer je predizborna kako bi se stvorilo prividno stanje razvoja kroz izgradnju građevinskih objekata koji su nerazvojni i ne stvaraju dobit. Iste firme serijski dobivaju poslove. Ne koriste se EU fondovi za projekte koje građane mogu koštati nula kuna.Ide se ka upropaštavanju grada i daljnjem, sustavnom iseljavanju jer upravo nas to čeka kada vidimo u koje projekte Gradonačelnik sa svojom vladajućom većinom planira ulagati. Iz toga razloga mi smo bili PROTIV ovakvog proračuna.
S poštovanjem, 
Slavica Lemaić i Karmen Dizdar-Grgurević, Nezavisne vijećnice grada Slav.Broda

                                                                                                                                

Grad Slavonski Brod

Predsjednik Gradskog vijeća: Stribor Valenta

Amandmani na Prijedlog Odluke o proračunu Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Podnositeljice: Slavica Lemaić i Karmen Dizdar-Grgurević 

1.AMANDMAN 

U Razdjelu 001, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Glava 00106: Informatika i telekomunikacije, Program 1007: Informatika i telekomunikacije, Aktivnost A100701: Informatika i telekomunikacije povećati stavku rashodi za usluge za iznos od 2.150.000 kuna koja bi se utrošila za nabavu softvera za digitalizaciju Gradske uprave i postizanje pune fiskalne transparentnosti u trošenju proračunskog novca. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati smanjenjem konta u Razdjelu 004, Upravni odjel za gospodarstvo, Program 4001: Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada, Projekt K400101: Izgradnja i rekonstrukcija objekata u vlasništvu Grada u iznosu od 2.150.000 kn. 

OBRAZLOŽENJE:  

Iznos od 2.150.000 kuna bio bi utrošen na javnu nabavu dva računalna programa. Prvi program vrijedan 2 milijuna kuna bio bi namijenjen za digitalizaciju Gradske uprave i poslovnih procesa. Cilj ovog projekta je digitalizacijom poslovnih procesa povećati efikasnost rada gradske uprave i uz to smanjiti troškove i ubrzati radne procese. Ovaj softver omogućio bi uspostavu jedinstvenog IT sustava Grada i gradskih ustanova, uvid građana u poslovanje Grada, uvođenje one stop shopa za virtualno plaćanje računa i predaju zahtjeva i molbi, mogućnost uvida u stanje predanih predmeta, mogućnost zaprimanja digitalnih računa putem HP-a i HT-a, integraciju sa softverskim sustavima središnje države i pametno upravljanje nekretninama u vlasništvu grada. Drugi program vrijedan 150.000 kuna bi omogućio potpunu transparentnost jer bi građani imali uvid do zadnje lipe na što se troši novac iz gradskog proračuna, a pored toga mogle bi se provoditi ankete, referendumi te uključiti građane u proces participativnog donošenja gradskog proračuna. Ovo je jedna od najvažnijih antikorupcijskih mjera koju kao Gradsko vijeće možemo i moramo poduzeti u cilju zaštite javnih interesa grada i građana. 

2.AMANDMAN 

U Razdjelu 004, Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401: Redovne aktivnosti Upravnog odjela za gospodarstvom Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Aktivnost A400202: Razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva dodati novi konto Subvencije poduzetnicima i obrtnicima te poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u iznosu od 15.000.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401 Redovne aktivnosti upravnog odjela za gospodarstvo, Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Projekt K400204 rekonstrukcija autobusnog kolodvora u iznosu od 15.000.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE:  

Slavonski Brod iz godine u godinu sve više gospodarski i demografski propada. Ovi negativni trendovi mogu se preokrenuti jedino sustavnim proračunskim poticanjem razvoja gospodarstva. Subvencije poduzetnicima i obrtnicima kao i subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje dodjeljivale bi se kroz javne natječaje na osnovu gradskog Programa za poticanje poduzetnika i obrtnika, a u skladu s odredbama Zakona o državnim potporama.  

3.AMANDMAN 

U Razdjelu 003: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 00301:  Osnovno školstvo, Program 3001:  Decentralizirane funkcije osnovnog školstva, Projekt K300101: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija dodati konto sufinanciranje izgradnje Osnovne škole „Milan Amruš“ u iznosu od 6.300.000 kuna i konto Rashodi za usluge za izradu projektne dokumentacije za dogradnju drugog kata Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ u iznosu od 150.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 005 Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Glava 00501:  Graditeljstvo, Program 5002 Izgradnja kapitalnih objekata, Projekt K500202: Sportski objekti u iznosu od 6.450.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE:  

Prijedlogom državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu za izgradnju nove Osnovne škole  „Milan Amruš“ planirano je ukupno 35.100.000 kuna. Za izgradnju škole nedostaje još 25.000.000 kuna. Naš prijedlog je da Grad Slavonski Brod sufinancira 25% tog iznosa koji nedostaje za izgradnju nove škole. Za to je potrebno osigurati 6.300.000 kn. Veći dio od 75% iznosa koji nedostaje sufinancirala bi Vlada RH. Time bi se zatvorila financijska konstrukcija za izgradnju škole, a rok izgradnje mogao bi se skratiti na samo dvije godine. 

Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ također radi u katastrofalnim uvjetima zbog nedostatka prostora i krova koji je odavno trebalo zamijeniti novim zbog prokišnjavanja i gotovo alarmantne dotrajalosti krovne konstrukcije. Najstarija i najljepša brodska osnovna škola nema dovoljno učionica, a škola nema čak ni blagovaonicu pa učenici jedu u hodnicima. Dogradnjom drugog kata s izgradnjom novog krova svi ovi problemi mogli bi se riješiti, a postigao bi se i cilj o održavanju nastave u jednoj smjeni. Sreća u nesreći je da je škola izvorno projektirana tako da se u budućnosti može nadograditi drugi kat jer su projektanti predvidjeli potrebu nadogradnje škole. Za izradu projektne dokumentacije za nadogradnju drugog kata s novim krovom potrebno je 150.000 kuna. Polako se približava stota obljetnica od izgradnje škole i dogradnja škole u identičnom obliku bila bi na ponos brodskog školstva i ovog saziva Gradskog vijeća 

4.AMANDMAN 

U Razdjelu 001, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Glava 00102: Mjesni odbori Program 1002: Područje mjesne samouprave, Aktivnost A100201: Rashodi za programske aktivnosti MO dodati novi konto Program komunalnih prioriteta mjesnih odbora u iznosu od 6.000.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401 Redovne aktivnosti upravnog odjela za gospodarstvo, Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Projekt K400204 rekonstrukcija autobusnog kolodvora u iznosu od 6.000.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE: 

Vijeća mjesnih odbora u Slavonskom Brodu potpuno su besmislena jer ne raspolažu ni novcem ni pravom samostalnog odlučivanja o provedbi malih komunalnih akcija i zadovoljavanju drugih potreba građana za javnim okupljanjima kao što je to slučaj u nizu drugih hrvatskih gradova. Zbog nedovoljnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu grad izgleda zapušteno. Ovi problemi mogu se riješiti na način da se za mjesne odbore osigura dodatnih 6.000.000 kuna te da im se prepusti pravo samostalnog odlučivanja o malim komunalnim projektima. Novac bi se dijelio na mjesne odbore prema dva kriterija koja bi se razradila dodatnim Odlukama Gradskog vijeća. Prvi kriterij bio bi udio broja stanovnika u ukupnom broju stanovnika grada Slavonskog Broda prema posljednjem popisu stanovništva u Republici hrvatskoj održanom 2011. godine, a drugi kriterij bio bi stupanj razvijenosti komunalne infrastrukture na području mjesnog odbora. Vijeća mjesnih odbora imala bi obvezu podnošenja godišnjeg izvješća Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda o realizaciji navedenog programa  

5.AMANDMAN 

U Razdjelu 004, Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401: Redovne aktivnosti Upravnog odjela za gospodarstvom Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Aktivnost A400202: Razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva dodati novi konto Izrada gradskih strateških planova u iznosu od 4.000.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401 Redovne aktivnosti upravnog odjela za gospodarstvo, Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Projekt K400204 rekonstrukcija autobusnog kolodvora u iznosu od 4.000.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE 

Nova sedmogodišnja financijska perspektiva u Europskoj uniji počinje 2021. godine, a Grad Slavonski Brod sve do danas nije ni započeo s izradom novih strategija i planova razvoja grada. Sredstva u iznosu od 4.000.000 kuna utrošila bi se na izradu sljedećih strateških dokumenata: Plan razvoja grada Slavonskog Broda, Strategija i akcijski plan pametne specijalizacije gospodarstva grada Slavonskog Broda, Strategija prostornog razvoja grada Slavonskog Broda, Strategija razvoja pametnog grada Slavonskog Broda, Strategija kulturnog razvoja grada Slavonskog Broda, Strategija razvoja sporta i sportske infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu te Plan upravljanja, obnove i revitalizacije povijesne jezgre Grada Slavonskog Broda. 

 1. AMANDMAN

U Razdjelu 004, Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401: Redovne aktivnosti Upravnog odjela za gospodarstvom Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Aktivnost A400202: Razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva dodati novi konto Izrada projektne zalihe za novu financijsku perspektivu EU 2021. – 2027. U iznosu od 10.000.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 005 Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Glava 00501:  Graditeljstvo, Program 5002 Izgradnja kapitalnih objekata, Projekt K500202: Sportski objekti u iznosu od 10.000.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE: 

Grad Slavonski Brod mora na vrijeme započeti s izradom projektne dokumentacije za ključne razvojne projekte koji će se kandidirati prema sredstvima iz Europskih fondova u novoj sedmogodišnjoj financijskoj perspektivi za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Kad se objave natječaji za kandidiranje projekata onda je prekasno za izradu projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih pitanja. Zbog  nepripremljenosti Grad Slavonski Brod u financijskoj perspektivi 2014. do 2020. godine nije ni izradio ni kanididirao projekt na najvažnijem natječaju za razvoj gospodarstva, a to je natječaj za razvoj centara kompetencije. Samo za usporedbu četiri puta manja Nova Gradiška s gospodarskim partnerima kandidirala je čak 109 milijuna kuna vrijedan projekt Centra kompetencija za napredno inženjerstvo, a rezultati tog ključnog natječaja očekuju se do kraja ove godine. Traženih 10 milijuna kuna utrošilo bi se na izradu projektne dokumentacije za sljedeće projekte: Sveučilišni kampus, Tehnološki park, Inovacijski centar, Centri kompetencije, Inkubator za kulturne i kreativne industrije te za druge prioritetne projekte definirane novim Planom razvoja grada.  

7.AMANDMAN

U Razdjelu 003: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 00307 Socijalna skrb, Program 3034: Zdravstvo i socijalna skrb dodati Aktivnost A303412: Osnivanje i financiranje socijalne samoposluge u iznosu od 500.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401 Redovne aktivnosti upravnog odjela za gospodarstvo, Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Projekt K400204 rekonstrukcija autobusnog kolodvora u iznosu od 500.000 kuna.  

OBRAZLOŽENJE: 

Unatoč krajnje teškoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji Slavonski Brod je jedan od rijetkih gradova koji svojim egzistencijalno ugroženim građanima nije pomogao osnivanjem i financiranjem socijalne samoposluge. Iznos od 500.000 kuna utrošio bi se na kupnju prehrambenih i higijenskih potrepština za obitelji čija mjesečna primanja ne prelaze iznos od 1500 kuna po odrasloj osobi i 500 kuna po djetetu. Gradska uprava u mjesnim domovima ili u nekom drugom prikladnom prostoru u vlasništvu Grada Slavonskog Broda osigurala bi prostorne uvjete za rad socijalne samoposluge. Socijalnom samoposlugom upravljao bi brodski Crveni križ.

 

11 comments

Skip to comment form

 1. Za gradonačelnika Dusparu se zna da je bahat i da ne uvažava mišljenje oporbe, ali Valenta se s vremenom prometnuo u njegovog klona. Za nagradu će od Duspare dobiti kost u vidu zapošljavanja nekog od njegovih rođaka.

 2. Amandmani i obrazloženja napisani su stručno i s rezonom. Ljudi, dođite k sebi, Valenta to ne razumije. Njemu su to španska sela. Pridoda li se njegovom neznanju sila položaja na koji ga je postavio babo- dobije se predsjednik ne Gradskog vijeća, nego Dusparin pomoćnik za odnose s gradskim vijećem.

 3. Kažu hadezejci da gradonačelnik i njegov posilni Valenta nikada o Đuri nisu održali tematsku sjednicu. Pa tematska sjednica nije održana ni o bijegu stanovnika iz Broda. O ničemu zapravo.

  Gradonačelniče, sram te bilo!

 4. Nezavisne vijećnice jedina su politička nada za Brod. Duspara je nobnovljivo potrošen i groteskno predvidljiv. Potrebni su novi ljudi, sa širinom i voljom da se krene u Novo!

 5. A što kaže dusparin postojani vojnik Sorić? On mišljenje iznosi samo na svom Facebook profilu.

 6. Divim se upornosti naših viječnica i skidam kapu za vrlo dobro pripremljene amandmane. Jedine iz oporbe koje nešto rade.

 7. Drage nezavisne vijećnice, vi još uvijek ne zante s kim zapravo imate posla. ILi znate, ali ste samouvjerene i jake. Što god – nastavite u ime Brođana koji znaju s kim imate posla.

 8. Vjerojatno je puno veca kontrola novca, kad se koriste sredstva iz EU.

 9. A to odmah znaci i puno vise posla i kvalitetniju pripremu . Ima li ova struktura u gradu te mogucnosti?

 10. Duspara otpuštanjima i kadrovskim rošadama oslabljuje upravu, kao što je Tuđman sjebao sudstvo devedesetih.

 11. Nije to mala stvar kvalificirano se suprotstaviti krutom, svojeglavom čovjeku koji svoj mentalitet pokazuje kroz nemilosrdne kadrovske poteze, koji ne donose kvalitet, nego strah.

Odgovori