Po prvi put ujedinjena ljevica: Upoznajte se sa Šibenskom deklaracijom

Ostaci političke ljevice u Hrvatskoj danas su u Šibeniku potpisali takozvanu Šibensku deklaraciju o uspostavi ujedinjene ljevice, odnosno zajedničke platforme lijevih snaga. Svoj paraf na ovaj dokument stavili su predstavnici Nove ljevice, ORaH-a, Socijalističke radničke partije i Radničke fronte, a deklaracija je ostala otvorena za potpisivanje i svima drugima, bez obzira radi li se o pojedincima, strankama, udrugama inicijativama, sindikatima ili nekim drugim pokretima.

Ubrzo nakon potpisivanja Šibenske deklaracije objavljen je i cjelokupni tekst deklaracije, a Lupiga ga donosi na ovom mjestu, kako biste se upoznali s „novom lijevom paradigmom“.

Dragan Markovina
Jedan od potpisnika Šibenske deklaracije – Dragan Markovina – Nova ljevica (FOTO: Hina)

„Mi, pojedinke i pojedinci, predstavnici i predstavnice stranaka i platformi, udruga, inicijativa i pokreta, zabrinuti za socijalnu i ekonomsku perspektivu Hrvatske i budućnost demokracije u Hrvatskoj i Evropi – donosimo

ŠIBENSKU DEKLARACIJU O USPOSTAVI UJEDINJENE LJEVICE – ZAJEDNIČKE PLATFORME LIJEVIH SNAGA

1.

Hrvatska ni nakon četvrt stoljeća od uspostave liberalne demokracije i kapitalizma nije konsolidirana demokracija ni ekonomija.

S pozicije druge zemlje po bogatstvu i potencijalu u odnosu na ostale zemlje u tranziciji s početka 90-ih, Hrvatska je danas po većini pokazatelja (BDP-a, iznosa minimalne plaće, zaposlenosti) zemlja na začelju EU.

Dok vladajuće stranke zemlju vode primjenjujući zastarjele modele političkog jednoumlja izraženog kroz eufemizam nacionalnog zajedništva i dok kapitalizam na poluperiferiji Evrope većinu ljudi vodi u sve dublju krizu i spiralu unutrašnjih i vanjskih dugova, osiguravajući prosperitet samo onima koji pristaju na koruptivnu isprepletenost kapitala i vlasti – Hrvatska je izgubila i još gubi stotine tisuća radnih mjesta i stanovnika.

Partitokratske stranke na vlasti u tom razdoblju, kao i danas, provode svoje interese bez osjećaja i odgovornosti za radno, socijalno, zdravstveno, obrazovno i opće stanje stanovništva.

Hrvatska je izgubila ekonomski suverenitet nad bankama, telekomunikacijama, turizmom, trgovinom, sirovinama, a po istom, kompradorskom principu (posredovanjem političke elite u korist stranih vlasnika), vladajući će uskoro predati stranim vlasnicima velike dijelove prehrambene industrije, kao i koncesije nad poljoprivrednim zemljištem, pitkom vodom, morem i obalom, dok su odlučivanje o ostacima brodograđevne industrije već prepustili Evropskoj komisiji.

Danas su plaće u Hrvatskoj među najnižima u Evropi. Radnicima u Hrvatskoj plaće su pale na 37 % prosjeka zapadne Evrope. Problem predstavlja i visoka nezaposlenost – podatak o 10% nezaposlenih (otprilike 176.000 ljudi) ne dočarava u potpunosti situaciju jer ne uključuje veliki broj atipičnih ugovora o radu. Već je oko 300.000 ljudi moralo iseliti iz Hrvatske kao ekonomska emigracija. Od početka krize 2008. izgubljeno je svako 11. radno mjesto, a nova se ne otvaraju.

U Hrvatskoj praktički je na djelu zabrana zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Na početku krize u zemlji je bilo 12,3% zaposlenih na određeno vrijeme. Danas, nakon što je kriza upotrijebljena za daljnje uništavanje sigurnosti radnika i širenje prekarnih modela zaposlenja, radnika s takvim ugovorima dvostruko je više, čak 22,2%. Prema atipičnim oblicima rada Hrvatska je na 4. mjestu u EU.

Istovremeno, Vlada inzistira na politici iscrpljivanja radnika snižavanjem plaća, ograničavanjem radničkih prava, otpuštanjem radnika iz javnog sektora, mjerama štednje, a sve zbog navodnog povećanja kompetitivnosti. Vladajući inzistiraju na mitovima o stranim investitorima kojima samo treba stvoriti “povoljnu klimu”, ne pitajući koliko je ta klima povoljna za radnike i većinu stanovništva. Strani investitori pak ulažu u sektore gdje već postoji uređena infrastruktura, poput telekomunikacija i trgovine, te nemaju interes financirati proizvodne kapacitete. Umjesto rizičnih ulaganja u velike fiksne troškove (zgrade, infrastrukturu, itd.), investitori preuzimaju javna poduzeća i šire se na prirodne resurse, preuzimaju obalne i šumske resurse – kupuju pravo na rentu.

Vladajući kao i njihova parlamentarna oporba ponavljaju mit o blagodatima EU fondova, zanemarujući činjenicu da je iznos koji je na raspolaganju Hrvatskoj osjetno manji od hrvatskih investicija u privatnom i javnom sektoru u samo jednoj godini prije krize. Iznos koji EU fondovi nude nije dostatan da bi proizveo pozitivne efekte na ekonomiju, te Hrvatska 10-50% svakog iznosa treba dati sama.

Za Hrvatsko se gospodarstvo uglavnom zamišlja da mu spas treba doći izvana. dok se u potpunosti negira asimetrični odnos između centra i periferije Evrope, gdje gospodarstvo bogatih ne počiva na njihovim vještinama i sposobnostima, već na povoljnijim uvjetima u kojima se njihove ekonomije razvijaju, povoljnijim kreditima, privilegijama na perifernim tržištima, međunarodnim lobijima, državnim subvencijama poljoprivrede, znanosti i tehnologije.

Klanjanje “slobodnom tržištu” dovelo nas je do skoro potpune deindustrijalizacije, a danas su na udaru i posljednji ostaci industrije, poput brodogradnje, jer nam EU zabranjuje državne subvencije.

Vladajuće stranke su u proteklih 28 godina u potpunosti monopolizirale politički život u Hrvatskoj, ostavljajući marginalni prostor utjecaja na kreiranje i provedbu politika. Ta isključenost većine iz stvarne uloge u političkom odlučivanju temeljni je uzrok apolitičnosti i glasačke apatije, a vladajućima odgovara jer im omogućuje daljnje oslanjanje na klijentelističku glasačku mašineriju.

U Hrvatskoj je preslab otpor neokonzervativnom valu koji nedvosmisleno

kani srušiti preostale ostatke građanskih prava i osnova republike, usmjeravajući se posebno na prava žena, etničkih i seksualnih manjina, migranata kao i na slobode medija, dok navodne “protusistemske“ stranke svoju političku poziciju održavaju na valu opravdanog nezadovoljstva građana, ne nudeći održiva ekonomska i politička rješenja, utemeljena na ekonomskoj i političkoj demokraciji.

Hrvatska treba ljevicu utemeljenu na aktivnom sudjelovanju svih koji žele promjenu opisane paradigme u skladu s potrebama obespravljene većine, nakon višedesetljetnog, očito neuspješnog, vođenja zemlje od strane vlada lijevog i desnog centra.

2.

Hrvatska nova lijeva paradigma želi uspostavu društvenog ugovora koji će biti usmjeren postizanju ciljeva na sljedećim područjima:

A) POVRATAK POLITIKE LJUDIMA I LJUDI POLITICI, OPĆA DEMOKRATIZACIJA I DECENTRALIZACIJA POLITIČKOG I UPRAVNOG ŽIVOTA koja će se ostvariti jačanjem intenziteta i kvalitete javnog dijaloga kao osnove za provođenje nove društvene regulacije, radi povećanja moći naroda u odnosu na predstavničke i izvršne vlasti, prijenosom ovlasti sa Sabora i Vlade na regionalne i lokalne zajednice i narod, demokratizacijom političkih stranaka i smanjivanjem ovlasti predsjednika stranaka, čelnika predstavničke i izvršne vlasti, kao i gradonačelnika i načelnika, digitalizacijom usluga i potpunom transparentnošću tijela javne vlasti, ukidanjem županija i dijela općina, razvijanjem podatkovne demokracije i dubinskom reformom pravosuđa kojem su zakoni i njihova provedba izraz težnje k pravednosti s nultom tolerancijom spram korupcije i nasilja.

B) VRAĆANJE EGZISTENCIJALNE I EKONOMSKE SIGURNOSTI U SREDIŠTE POLITIČKOG I EKONOMSKOG ŽIVOTA ZEMLJE kroz korjenitu promjenu političkih i ekonomskih odnosa u korist svih potlačenih i onih koji žive od svoga rada, te kroz izgradnju solidarne, kružne i zelene ekonomije koja će se ostvariti jačanjem radničke participacije i vlasništva, poticanjem zadrugarstva i ekološke proizvodnje, očuvanjem javnih resursa i prostora od privatnih ulagača povezanih s korumpiranom javnom upravom, uvođenjem progresivne porezne politike na račun bogatijih (uključujući crkveni i ekološki porez), dokidanjem prekarnih oblika rada u korist sigurnosti (rada, mirovina i zdravlja).

Želimo zaštiti i sačuvati javna dobra od eksploatacije koja donosi dobit za 1% stanovništva, a uništava osnovne resurse za našu djecu i unuke i uspostaviti ekonomiju koja je održiva i otporna na krize kreiranjem novih oblika ekonomske proizvodnje koji nisu vođeni logikom kratkoročne maksimalizacije profita za elite, već osiguranjem egzistencijalne sigurnosti za sve. Želimo pravila i uvjete poslovanja i porezne obveze gradirati s obzirom na financijsku snagu i veličinu poduzeća.

Ekonomska sigurnost treba se temeljiti na osiguravanju potreba svih, a ne na bogaćenju manjine na račun radnika, nezaposlenih, studenata i umirovljenika. Ekonomija mora biti u interesu većine, a zaposlenost, prehrambena sigurnost, stambeno pitanje trebaju biti temeljni, a ne samo usputni proizvod profitne ekonomije koji se eventualno tek djelomično ostvaruje (ali nikada potpuno i nikada za čitavo društvo).

C) SOCIJALNA POLITIKA KOJA POTIČE EKONOMSKU SAMOSTALNOST, SIGURNOST I AKTIVNOST SVIH LJUDI, a koja će se ostvariti ukidanjem politika koje su dovele do stvaranja povlaštenih klasa ovisnih o socijalnim davanjima te prenošenjem tih prava na naredne generacije – što dovodi do stalnog porasta proračunskih izdvajanja za određene društvene skupine. Smatramo da treba stimulirati radnu aktivnost svakoga, u mjeri u kojoj je to moguće, ali isto tako izgraditi jaku socijalnu mrežu sigurnosti kako osobe nakon gubitka posla ili odlaskom u mirovinu ne bi bile izložene riziku od siromaštva. Smatramo da svi branitelji koji imaju ratni put trebaju zadržati socijalna prava, ali da stotine tisuća onih koji nisu bili na ratištu a pripadaju im određena financijska i druga prava trebaju biti izjednačeni sa svima drugima. Želimo provesti reformu mirovinskog sustava koja će osigurati zajamčenu minimalnu mirovinu za sve iznad 65 godina, a koja će biti viša od iznosa granice siromaštva, te osigurati sustav u kojem osobe s punim radnim stažem imaju mirovinu koja garantira dostojan život u starosti, te eliminirati većinu povlaštenih mirovina koje su temeljene na statusu, a ne dužini radnog staža. Želimo osigurati egzistencijalnu sigurnost obitelji proaktivnom stambenom politikom koja neće biti temeljena isključivo na tržišnim i financijskim ciljevima banaka kreditora, već ciljevima kvalitete života pojedinaca i obitelji. Svi koji žive u RH bez obzira na radni ili drugi status trebaju imati jednako dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Reforma zdravstvenog sustava treba eliminirati neefikasnosti i gubitke sustava i povećati kvalitetu zdravstvene zaštite, ojačati sustav primarne zdravstvene zaštite, značajno povećati izdvajanja za prevenciju, uključujući i svima dostupne godišnje sistematske preglede, te povećati dostupnost inovativnih terapija koje su već dostupne drugim stanovnicima EU.

D) KULTURA, OBRAZOVANJE I SPORT KAO POTREBA, A NE TROŠAK zasnovana je na povećanju izdvajanja za kulturu i obrazovni sustav, posebice na investicije u kulturnu i obrazovnu infrastrukturu van velikih gradova. Zalažemo se za potpunu i dosljednu provedbu Kurikularne reforme po modelu koja neće ostati na modelu tzv. Jokićeve radne skupine, nego će uključiti potpuniju i radikalniju demokratizaciju škola te osigurati jednake obrazovne prilike od vrtića do doktorata za sve, neovisno o ekonomskom stanju njihove obitelji. Nužno je izjednačavanje infrastrukturnog standarda škola na području cijele Hrvatske. Posebni naglasak stavljamo na reafirmaciju nastavničke profesije kroz ulaganje u njihovo cjeloživotno obrazovanje i kroz povećanje plaća, rasterećenje administrativnih i drugih obveza koje nisu vezane s nastavom. Smanjivanjem nastavničkih normi i veličina pojedinih odjela, želimo u praksi omogućiti individualni pristup svakom učeniku. Obrazovanje tijekom cijelog života treba biti besplatno, jednako dostupno svima, što će osigurati osobni i profesionalni razvoj svakoga. Želimo snažnije podržati različite oblike kulturne aktivnosti mladih, posebno u području nezavisne kulture, te im osigurati pristup resursima. Na području sporta, želimo većinu izdvajanja preusmjeriti na amaterski i rekreativni sport i javno dostupne sportske aktivnosti za sve dobne skupine.

Posebno želimo poticati jačanje civilnog društva u području zaštite ljudskih prava, posebice prava žena i prava LGTBIQ osoba, te promociji pozitivnih društvenih vrijednosti koje će doprinijeti stvaranju otvorenog, modernog i progresivnog društva.

E) PREOBRAZBA U ZEMLJU KOJA U VANJSKOJ POLITICI PROMIČE DEMOKRACIJU, MIR I SURADNJU MEĐU NARODIMA što će se ostvariti demilitarizacijom društva i smanjenjem proračuna namijenjenoga vojsci – na 1 posto državnog proračuna, uz jačanje sustava civilne zaštite i solidarnosti među ljudima, proaktivnom mirotvornom politikom, promocijom tolerancije i suradnje sa susjedima te međunarodne razvojne suradnje, predanošću ciljevima održivog razvoja, jačanjem demokratskog legitimiteta i efikasnosti evropskih institucija i osiguravanjem humanih rješenja problema izbjeglica i migranata u regiji, kao i u Evropi.

3.

Mi, pojedinke i pojedinci, predstavnici stranaka i platformi, udruga, inicijativa i pokreta kao potpisnici ove Deklaracije obvezujemo se da ćemo radi maksimalizacije mogućnosti za provedbu opisanih ciljeva u svom političkom i civilnom radu promovirati suradnju, te sklapati potencijalne koalicije, otvorene za doprinos i utjecaj pojedinaca i pojedinki, lokalnih, regionalnih i nacionalnih platformi sličnih težnji i ciljeva, kao i udruga, građanskih inicijativa te sindikata kako bismo putem trajne nacionalne platforme lijevih snaga osigurali složene promjene – ostvarenje ekonomskih, političkih i socijalnih prava i konsolidaciju demokracije i ekonomije u Hrvatskoj i u čitavoj Evropi – radi demokratske i održive budućnosti svih njenih stanovnika.

4.

Deklaracija je otvorena za potpisivanje svim pojedinkama i pojedincima, predstavnicama i predstavnicima stranaka i platformi, udruga, inicijativa i pokreta i sindikata, a 8.9.2018. u Šibeniku potpisali su je

– za Novu ljevicu__________________________ Dragan Markovina, predsjednik

– za Održivi razvoj Hrvatske – ORaH_________ Mladen Novak, predsjednik

– za Socijalističku radničku partiju – SRP_____________ Vlado Bušić, predsjednik

– za Radničku frontu – RF_____Sanja Kovačević i Aleksandar Dolić, delagat/kinja

5.

Radnička fronta – RF ističe, kao svoje izdvojeno mišljenje:

Radikalna promjena zahtijeva ukidanje nepomirljive suprotnosti između dvije osnovne klase – kapitalista (onih koji imaju monopol na sredstva za proizvodnju – banke, poduzeća, tvornice, trgovačke lance, hotele itd. – i svoj profit ostvaruju radom drugih) i radnika (svih onih koji iznajmljuju svoju radnu snagu da bi preživjeli).

Ta politika podrazumijeva re-industrijalizaciju u interesu većine, osiguravanje radnih mjesta, poticanje industrijske politike koja pokreće i povezuje različite industrijske grane, monetarnu, tečajnu i fiskalnu politiku u funkciji industrije, uvođenje radničke participacije i samoupravljanja u privredne subjekte bez obzira na njihovo vlasništvo.

Demokracija mora prestati biti fraza kojom kapital maskira svoju diktaturu i postati društvena stvarnost kojom se ostvaruju interesi radnog naroda, stoga je potrebno smjesta prekinuti svaku rasprodaju/privatizaciju i sve temeljne resurse od općeg značaja nacionalizirati te uvesti kontrolu javnosti i radnika nad njihovim raspolaganjem.

– za Radničku frontu – RF_____Sanja Kovačević i Aleksandar Dolić, delagat/kinja”

 

luliga

 

 

65 comments

Skip to comment form

  • on 10.09.2018 at 08:43

  Deklaracija nade. Kontra razularenim domoljubnim fejkerima i njihovim floskulama kao mamcima za glupu stoku sitnog zuba.

  • ford on 10.09.2018 at 08:52

  Strašan politikantski pamflet. Nešto somnabulnije bi mogao napisati samo Živi zid, a nešto bezveznije ne bi mogli iznjedriti ni Berin SDP, ni HDZ nego jedino Vrdoljakov HNS. HNS je dobio jaku konkurenciju u pokvarenosti i bezveznjaštvu.

  1. A da možda potkrijepiš s nekoliko kratkih citata svoje tvrdnje.

   1. Stav o Šibenskoj deklaraciji ovisi gdje stojiš u hrvatskom društvu odnosno odakle gledaš na okolinu, svoj položaj i vlast. Ne razmišlja se isto ako si u kolibi ili dvorcu.

     • ford on 10.09.2018 at 09:26

     Naravno da je to skroz pogrešno. Ti govoriš o drukanju, osjećajima, a ja o doslovnom iščitavanju teksta, platforme.

     To, ako mi netko kaže da će najebati vlasnik sredstava za proizvodnju (bez obzira kakav on bio), a da će se zalagati za one koji daju svoju radnu snagu za prećivljavanje (a to rade i Modrić i Damir Kuštrak) nema veze s onim gdje tko stoji. To ima veze sa nesposobnošću hrpe “intelektualaca” da slože suvislu rečeniicu iz koje bi netko doista vidio za što se točno zalažu i žive u današnjem vremenu, a ne u 19. tom stoljeću.

     Što bi im na borbu protiv kapitalista rekle blagajnice u DM-u (koje u RH imaju po 6-7 tisuća kuna plaću i općenito izuzetno visok prosjek primanja u toj firmi ili Microsoft Hrvatska, Oracle, IBM gdje je PROSJEK primanja “radne snage” neto preko 45 tisuća kuna?

     Znači, svojom nepromišljenošću, oni se unaprijed odriču dijela “klasičnih” radnika i svih “modernih” radnika, od kojih su velika većina vrhunski intelektualci, ljudi nimalo rigidnih ili nakaradnih političkih stajališta.

     Dakle, točnije, svaki kreten koji ne čita pozorno tekst vidi ono što želi u njemu vidjeti, a ne ono što u njemu piše. No, nema bojazni da će ona “klasična” polupismena i neobrazovana radnička klasa na koju ciljaju ikada zaokružiti ovakve likove. Njih će zaokružiti samo njihovi istomišljenici koji su zapeli negdje u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća u samoupravnoj socijalističkoj.

     To su priče koje se trebaju svidjeti upravo tim likovima.

    • ford on 10.09.2018 at 09:09

    Nemam što citirati osim gluposti, a njih je puno, bit će preduga moja objava:

    “Demokracija mora prestati biti fraza kojom kapital maskira svoju diktaturu i postati društvena stvarnost kojom se ostvaruju interesi radnog naroda,” – jel ovo iz 1973.?

    “dok kapitalizam na poluperiferiji Evrope većinu ljudi vodi u sve dublju krizu” – što ovo znači? Totalna nebuloza.

    “Hrvatska je izgubila ekonomski suverenitet nad bankama, telekomunikacijama, turizmom, trgovinom, sirovinama, ….” – jel ovo 55.-ta? Zar bi oni htjeli da vladajuči imaju punu vlast i nadzor nad nabrojanim?

    “dok su odlučivanje o ostacima brodograđevne industrije već prepustili Evropskoj komisiji.” – nadam se da će im EK uspjeti zabraniti daljnje dotacije u vreću bez dna.

    “U Hrvatskoj praktički je na djelu zabrana zapošljavanja na neodređeno vrijeme.” – potpuna maliciozna laž. Glupost. Postoje na tisuće privatnih poduzetnika koji gledaju na koje bi sve načine zadržali kvalitetne radnike i spriječili ih da ne odu drugdje (van). Kad razgovaraš s kvalitetnim radnicima, gotovo svi redom žele relativno kratke ugovore s mogućnošću lakog raskidanja.

    “Vlada inzistira na politici iscrpljivanja radnika snižavanjem plaća, ograničavanjem radničkih prava, otpuštanjem radnika iz javnog sektora, mjerama štednje…” – opet hrpa laži ili blaže rečeno netočnosti. Plaće rastu, prava se bitno ne mijenjaju, u javnom sektoru se dodaztno zapošljava, a ne otpušta …..

    Dođoh ni do kraja prve trećine teksta, a izdvojio sam samo nekoliko teških baljezgarija.

    Od takvih vrsnih intelektualaca, čovjek bi očejivao precizniju dijagnostiku, jasniji pogled, bolje razumijevanje problema, ali ništa od toga. Ima li smisla raščljanjivati ovu hrpu nadrobljenih bedastoća dalje?

    Kao da im je Božo petrov siva eminancija, glavni ideolog 🙂

  • ford on 10.09.2018 at 09:17

  Pazi ove bljuvotine:

  “kapitalista (onih koji imaju monopol na sredstva za proizvodnju – banke, poduzeća, tvornice, trgovačke lance, hotele itd. – i svoj profit ostvaruju radom drugih) i radnika (svih onih koji iznajmljuju svoju radnu snagu da bi preživjeli).”

  Dakle, ne valja nekakav mladi inženjer poduzetnik koji je pokrenuo startup, jer je vlasnik dva računala na leasing i radi u iznajmljenom prostoru, nego ćemo se zalagati za menadžere iz Agrokora, burzovne mešetare, rektore sveučilišta (Borasa npr), nogometaše i slične, jer oni nisu vlasnici sredstava za proizvodnju, već iznajmljuju svoju radnu snagu da bi preživjeli.

  Eto, primjenjujući njihov tekst prikazao sam prestrašne posljedice do kojih bi mogloi doći doslovnim tumačenjem baljezgarija koje je ovaj nenadjebivi think-tank izbacio nakon mjeseca i mjeseca pripreme.

  Pa Njonjo i Bero su nobelovci za ovakve budaletine i one koji aplaudiraju na takve gluposti, laži i obmane.

  1. Ako misliš da si ti mjerodavan, objektivan, da ti određuješ veličinu jednoga u odnosu na dugoga- onda imaš gadan problem. Ti mpa pravo, ali nema š pravo. Obrati pažnju na naglesake koji određuju smislao pojmova!!

   Činjenica je da je ljevica u Hrvatskoh desetkovana i posustala. Ovo je izvanredan pokušaj da se jedna uništena zemlja, dokrajčena nacionalističkim neubolozama, domoljubnim iscrpljivanjima i odsutvom bilo kakve teorije gospodarstva pokuša uz pomoć vizija s lijeva uspraviti i dobiti idejne poticaje. To su tebi budaletine? Zato što nastoje izvući kola iiz blata? A nisu ti budaletine oni koji su kola utjerali u kal? Zapitaj se što (ne)želiš? Kome pripadaš? Poretku ili precesima?

   1. Ti imaš pravo, ali nemaš pravo. Obrati pažnju na naglesake koji određuju smisao pojmova!!

    • ford on 10.09.2018 at 11:01

    Ovakve lažljive, neargumentirane, površne, neaktualne ljevice bolje da nema.

    Takvi nam ne trebaju, već imamo Beru.

  • ford on 10.09.2018 at 10:14

  Evo nekih vlasnika sredstava za proizvodnju:

  https://www.index.hr/vijesti/clanak/lijepa-prica-nedjeljom-u-garazi-radi-strojeve-koje-prodaje-diljem-svijeta/2021283.aspx

  https://www.index.hr/vijesti/clanak/lijepa-prica-nedjeljom-od-male-firme-u-podrumu-do-makarske-tvornice-sladoleda/2022681.aspx

  Sve to treba sjebati i ostalih 100 000 vlasnika poduzeća u RH, zajedno s prosječnih 3-4 zaposlena što u stvari tvori gotovo pola milijuna zaposlenih u RH – više od polovice ukupnog broja.

  Bar da su proučili neke najosnovnije podatke i očitovali se prema njima:

  https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2017/09-02-05_01_2017.htm

  Koga bi oni od ovih u stvari httjeli zastupati?

  Po djelatnostima ili po primanjima ili po tipu posla?

  Takva stupidna brabonjanja, politikantska podilaženja, nonsensi.

  1. Ne shvaćam tvoje pučkoškolsko podcijenjivanje. A da ponovo pogledaš o kome se radi u Ujedinjenoj ljevici?

    • ford on 10.09.2018 at 10:59

    Vidim i to je tuga. Navodno, obrazovani ljudi.

    Možda bi bilo puno bolje da su si dali malo truda.

    Recimo da su otišli porazgovarati s ljudima iz ITAS-a i vidjeti kakve su tamo brojke u pitanju.

    https://lider.media/aktualno/tvrtke-i-trzista/poslovna-scena/novi-broj-lidera-itas-prvomajska-kako-posluje-jedina-samoupravna-tvrtka-u-hrvatskoj/

    • ford on 10.09.2018 at 11:08

    I ne zanima me o tko, nego što.

    Valjda bih trebao pasti ničice kada pročitam njihova nenadjebiiva imena?

    Što su do sada točno oni učinili za mene ili bilo koju ugroženu osobu?

    U tom smislu, aktivisti Živog zida su daleko iskreniji i vrijedniji.

    1. Vidim da se slažeš s Pernarom i njegovom shvaćanju evolucije.

    2. Ne padam ni ja ničice pred armiračem, pekarom, variocem bravarom, majstorom za veš mašine, ali ih poštujem i uvažavam njihovu vještinu i znanje.

      • ford on 10.09.2018 at 11:48

      Ne padam ničice ni pred jednim zanimanjem, već znanjem i umješnošću.

      Pozovi si doma molera koji loše radi pa ga još plati. Brzo će ti dokurčiti “radnička klasa”.

      No, nekada nam je partija prodavala folove da su samo oni koji se zaprljaju radnici i to ne neki, nego baš svi. Naravno, bilo je tu i nešto “poštene inteligencije”.

      Generalizacija je majka svih zajeba.

      Ako generaloziramo, generalozirajmo bar po kvalitetnim osobinama: oni koji znaju, oni koji umiju, oni koji hoće ……

      1. Podrazumijeva se da se radi o dobrim majstorima. Oni drugi postoje, ali kao izuzetak. Međutim , ispada da su tebi s u Sjedinjenoj ljevici loši majstori. To zovem generaliziranjem

        • ford on 10.09.2018 at 14:04

        Ja ne ocijenjujem ljude, već njihove uratke – u ovom slučaju njihov program.

        Da znam točnop tko je koju rečenicu napiisao, ne bih generalizirao, već bih rekao Pusić piše gluposti.

        Ovako, učinilo mi se da je to njihovo zajeničko (ne)djelo.

  • ford on 10.09.2018 at 11:05

  Valja pogledati samo jedan segment linka na DZS.

  Recimo Umjetnost ili obrazovanje.

  Hoće li se boriti za onih 15% s više od tisuću eura plaće ili onih ostalih 85% i zašto?

  Ne možeš za sve, jer radnik na pumpi INE želi ovaj smjer razvoja INE (trgovina) dok radnik u rafineriji želi “proizvodnju”. Radnici nisu jedna jedinstvena amorfna masa kako su ih doživljavali nekadašnji komunisti, a današnja komuna.

  • ford on 10.09.2018 at 11:12

  Evo upravo gledam i slušam četiri radnika jedne gradske tvrtke koji sjede preko sat vremena u debelom hladu, a skupi strojevi su im isključeni. Raspredaju o pizdarijama i dangube, a građani ih plaćaju. Naravno, skupo pa će autori na ovakvim portalima prozvati gradonačelnika jer su usluge gradskih tvrtki preskupe.

  1. Što bi rekao na radnike/djelatnike/službenike u uredima? Tko njih plaća? Nisu problem radnici koji raspredaju, jer im predradnik visi na čašici u kafiću, nego uhljebnički sloj koji su štetočine. Narvno, ne svi, ali barem 60 posto činovnika je parazitske orijentacije.

    • ford on 10.09.2018 at 11:58

    Da, ali će onda mediji komune pisati kako poslovođe zvjerski tjeraju radnike da rade za malu plaću, a da se nema pojma koliko radnika uopće radi kako spada.

    Upravo neki dan slušam tipa na pijaci kako se buni protiv poslovođe u jednoj od rijetkih preživjelih metalskih firmi. Naš se narod zgraža i viče jadni radnici, eto ti jebeni kapitalizam i slične floskule.

    Slučajno mu poznam poslovađu pa reko daj da provjerim. Dakle, čovjek dolazi pripit na posao, redovito kasni, ne ispunjava normu, ali je zato jezičav za desetoricu. Uz to, poslovođa mu je bosanac, oko čega je javno nekoliko puta u firmi pokušao napraviti problem: “neće meni bosanac jučer došo iz pripizdine određivati koliko ću i kako ću raditi.

    Kad se pojavi lijeva ili desna stranka, koja će se u svom programu zalagati za podizanje radnog morala i neku objektivnu provjeru doprinosa tvrtki, za njih ću glasati. No, to je na balkanu SF. Znaš ti nas – jebo ti nas!

    1. Poslovođe su isto radnici koji imaju odgovornost i funkciju više. To je priča o kapou kojeg se hranilo od strane viškova logoraša da ojača kako bi se svrgnulo starog. lošeg kapoa. Kad ga je svrgnuo, prema logorašima se počeo na isti silnički način ponašati.

     Spominješ izuzetak- lošeg radnika koji trača… Ima li radnika koji podržavaju konkternog poslovođu, vesele se radu, uvažavaju njegovu stručnost?

     Radni moral se zasniva na autoritetu i human relations.

    • ford on 10.09.2018 at 14:07

    Podcjenjuješ ove u uredima, a ujedinjena ljevica (bar ovdje spomenuti) su svi listom “uredski štakori”. Nitko od njih se nije vruč ladne vode napio, niti je zaprljaop ruke.

    Dakle, demagogija tvoja i njihova.

    Ali zašto ne znaš raspravljati.

    Zašto se hvataš ljudi, generalizacija, nekog bolesnog prepiranja sa mnom.

    Daj napiši što je to dobro u programu, koje odrednice su OK, a koje treba popravljati, a koje treba izbaciti.

    Ja nisam prozivao nikoga poimence, već (ne)djelo od programskih načela.

 1. Sve, ama baš sve, dobro dođe u borbi da se detronizira jalovi, glupi SDP

  • on 10.09.2018 at 13:05

  Dvije nove vijesti iliti novosti iliti novice: portal novosti, lupiga (portal ludosti? lupi-ga?). “Licentia poetica“. Sapieni sat.

  Poznata ekvilibristika: kada komentari spadnu na broj prstiju jedne, rijetko kada dvije ruke, opet iskaču crvene stisnute pesnice. A dobit će samo – crveni ispruženi srednji prst. Poznato?
  Na kraju će se i sami crveniti – od stida.

  Zoki (Pusić)? Nedostaje im još onaj drugi Zoki (Milanović) da im kaže: “Šaraj malo, brate“. Ekipa bi (r)evoluciju? Mentalni daltonisti ne uvažavaju da je većina ljudi desničari (dešnjaci). Badava rastežete stare teme kao žvaku koja se na kraju – ispljune.

  “Teško je podići dušu iz prašine zemljopriljubljenosti… a sve to ne ispljunuti.“ Čim ispljuneš, dublje prodišeš i podigneš krila u visine – kao Orao. Aquila non capit muscas.

   • on 10.09.2018 at 13:17

   Lupiga je samo mediji nosač za deklaraciju, baš kao i Forum.FM, te portali stranaka koje su se ujedinile..

   Imenima portala se rugaš? Moglo bi se i tvom nicku Crusader. Crusa (iskrivljeno Kurac, na jednom dijalketu bantu crnaca) i der (prvi dio riječi peDER, ili žargonski DERpe).

   Očekuješ poštovanje muho koja misli da je orao? Očekuješ da svi misle kako su govna na koja shoćeš sletjeti?

    • ford on 10.09.2018 at 14:10

    Opet ta osobna razračunavanja, a o programu ujedinjene ljevice ni riječi.

    Jasno je zašto – zato što se radi o ordinarnom demagoškom smeću.

    Da nešto valja, vjerojatno bi nam nabijao na nos te vrhunske intelektualne uratke.

    Ovako, po običaju vrijeđaš.

     • on 10.09.2018 at 14:22

     Hvala ti što nisi mislio na mene kad si govorio o vrijeđenju. Hvala ti što si pažljivo pročitao komentar Crusadera koji je miroljubiv i pametan (hihot). Uh, zaobišao si me. Nisam se tome nadao

      • ford on 10.09.2018 at 20:50

      Pročitao par puta njegov komentar i nisam našao da je nekoga vrijeđao.

      Ti i dalje ne nalaziš niti jednu pozitivnu stranu u tom programu koju bi istakao?

  • on 10.09.2018 at 13:31

  Aquila non capit muscac. Odjebi u troskocima.

  1. Gube se polako živci.

   Derpe… hm… nije loš nadimak!

  • on 10.09.2018 at 13:45

  Intelektualno potkapacitirana ekipa većine komentatora opet nahrlila na mjesto gdje je Orao sletio, ali samo na tren, da vam nabije promet. Jer, Orao se obrušava iz visina samo kada lovi.
  Crusader Templar never dies… In hoc signo vinces.

  https://www.youtube.com/watch?v=Z2VSpj08ejA

   • on 10.09.2018 at 14:25

   Stičeš, derpe muho, krivi dojam. Nemoj samo podcijenjivati Obit će ti se o ticala!

 2. Kao i obično, komuna nema argumenata, pa laje.
  Uopće nema smisla komentirati članak, jer je komentator ford već razvalio kompletnu ekipu, čije članstvo stane u lift.
  Ostajem pri stavu od prije 2 godine, kad sam na ovom portalu nudio svoju polovicu kuće, ako Radnička fronta i Nova ljevica (udruženi) prijeđu izborni prag. Sad im se pridružio i Srp i čekić, ali nudim istu okladu.
  Što kažu jahrani izpreka:
  “Imal’ neko da bi se pobio?
  More i dvojica slabijih!”

   • on 10.09.2018 at 14:23

   Daješ podršku fordu. Zato ćeš kao i do sada dobivati po dršku.

   Somino jednolična, daltonistička.

   1. Kljusino, prihvaćaš li okladu?
    A glede forda, ne samo da vas handri, on vam i uši zavrće.
    Zaslužili ste to.

     • peka on 10.09.2018 at 15:00

     Oprosti starino, pročitah sve komentare u svezi teme. Ti si otvoreno tendenciozan i odgovara ti sve što je protiv “komune”, tako da fordovi antikomuna udarci u prazno za tebe predstavljajuju dojmljivu predstavu. Za mene je Blok B odnio pobjedu, iako se u takvim raspravama ne govori o pobjedama, nego o argumentima. No to je iz nekog drugog umjetničkog filma. Na sbperiskopu rasprave ljevičara i desničara su horori, a kad im se pridruži crusader, to su biblijski horori.

     Strašno je po Hrvatsku, strašno, prestrašno da imaš pravo, što će narod i na sljedećim izborima glasati za zlikovači HDZ. Ups, svrstah se.

      • ford on 10.09.2018 at 20:52

      Nema tu pobjednika, ali svaka se ideja može i treba evaluirati.

      Blok B nije iznio niti jednu jedinu argumentiranu tvrdnju, uglavnom je postavljao nekakava nesuvisla pitanja, ali i na njih sam mu odgovorio, koliko se dalo razumjeti to njegovo buncanje.

      Navedi bar jednu ideju koju je on ili ti uspio prikazati kao razumnu, izvedivu!

    • ford on 10.09.2018 at 15:00

    Staki je u insult-modu.

    Zambata, nemoj mu previše zamjeriti. Tlo mu se ruši pod nogama. Taman je mislio da su mu puleni smislili pakleni plan, a ono kita marjanova.

     • on 10.09.2018 at 15:08

     Tlo mi se ruši pod nogama od čega? Od Zambatinog crnospodobaškog smrdljivog zadaha ili od tvojih kavziekonomskih instant petardi? Kad je on u pitanju začepim nos, a kad si ti u pitanju uši. Oči moram držati otvorene da gledam tv dnevnike kako bih uočio što vas dvojicu inspirira na borbu protiv istine

      • ford on 10.09.2018 at 20:54

      Od kiruški precizne dekompozicije budalaština UL-a.

      Znam da si polagao sve nade u njih, ali čak i zadrti ti, kad pročitaš sve iznesene argumente na samo dio njihovih nebuloza, ne možeš više u njih vjerovati i polagati nade.

  • ford on 10.09.2018 at 14:25

  Možda gospoda drugovi nisu dobro vidjeli ovaj link:

  https://lider.media/aktualno/tvrtke-i-trzista/poslovna-scena/novi-broj-lidera-itas-prvomajska-kako-posluje-jedina-samoupravna-tvrtka-u-hrvatskoj/

  Evo još prošireno s prosječnim primanjima:

  https://evarazdin.hr/magazin/sredistu/top-5-ivanec-364934/

  S obzirom na prosječnu plaču u ITAS-u (koji je uglavnom u gubicima, al to nije sad bitno) možemo li vlasnike sredstava za proizvodnju (a to su radnici)

  nazvati MAFIJOM?

  Kako će se ova nenadjebiva DIJAGNOZA:

  “Danas su plaće u Hrvatskoj među najnižima u Evropi. Radnicima u Hrvatskoj plaće su pale na 37 % prosjeka zapadne Evrope. ”

  odraziti na ITAS? Koje će korake UL poduzeti protiv ITAS-mafije?

  Jesmo li ikad u povijeti imali više od 49% prosjeka zapadne Europe? Molim podatke.

   • on 10.09.2018 at 14:29

   Skužili smo tvoje besplatno agent-ideliziranje postojećeg. Aktualni kapitalizam u RH je najbolji od svih kapitalizama. Ujedinjena ljevica je kurton. Umirovljenici žive kao nitko u EU. Radnici su zli i prljavi. Poslovođe su u problemu, jer radnici piju i tračaju ih. Menadžment u firmama je na razlino hongkonškog. Ulajnik je u paralenom svemiru. Hrvatska vlada i HDZ su naivni i dobri momci. Država nam je mlada… bla, bla, bla.

    • ford on 10.09.2018 at 14:57

    Naravno da nije ništa od toga, ali ja to nisam ni rekao.

    Ono o čemu sam ovdje komentirao su budalaštine UL-a.

    Nema nikakve idealizacije, samo se serem na rješenja par likova koji nisu kune zaradili u životu u realnom sektoru.

    Šteta što nikada u životu nisi bio poslodavac, jer bih volio čuti iskustva tvojih zaposlenika sa tvojim provođenjem ljevičarskih platformi u život.

    No, rekao sam već, dovoljno je da pozoveš nekog majstora doma, naravno kojega ćeš platiti, pa da čujemo iskustva. Volio bih te vidjeti kako plaćaš za traljavo odrađen posao i kako objašnjavaš “radniku” da nema veze što ti je sfušario posao, da ti cijeniš njegovu namjeru, trud te da u poptpunosti razumiješ da mora tu i tamo otići na drugo radilište, popiti koje pivo i raditi sve preko kurca.

    • ford on 10.09.2018 at 14:58

    A onda kad se susretneš s nekoliko takvih likova, onda bih ti poželio da ti takav pametan njima menadžeriraš, da vidimo kako to radi majstor.

     • on 10.09.2018 at 15:13

     Što li tek ti loši radnici rade u Njemačkoj i Irskoj kad su u Hrvatskoj neukotivi?

      • ford on 10.09.2018 at 15:27

      Nisi razumio – loši su ostali ovdje 🙂

      A neki tek tamo skuže da nema leba bez motike i da nema “samoupravljanja” pa se pomire sa zbiljom 🙂

  1. Nije li ova lider filozofija u biti lider religija? Ja se drugim bogovima molim.

    • ford on 10.09.2018 at 20:56

    Tu nema nikakve ideologije ni religije. Uglavnom podacima potjrepljeni tekstovi. Za one koji nisu takvi, iznesena stajališta su za diskusiju, ali su daleko od nebuloza koje iznose UL-ovci.

    Možeš vjerovati i u jednoroga i nadati se njegovom dolasku, ali onda tako reci d ane gubimo vrijeme na rasprave i objašnjavanja infatilcima.

 3. FORD I ZAMBATA

  što nije točno u ovim konstatacijama deklaracije ????? Izdvajam teko dio

  1.

  Hrvatska ni nakon četvrt stoljeća od uspostave liberalne demokracije i kapitalizma nije konsolidirana demokracija ni ekonomija.

  S pozicije druge zemlje po bogatstvu i potencijalu u odnosu na ostale zemlje u tranziciji s početka 90-ih, Hrvatska je danas po većini pokazatelja (BDP-a, iznosa minimalne plaće, zaposlenosti) zemlja na začelju EU.

  Dok vladajuće stranke zemlju vode primjenjujući zastarjele modele političkog jednoumlja izraženog kroz eufemizam nacionalnog zajedništva i dok kapitalizam na poluperiferiji Evrope većinu ljudi vodi u sve dublju krizu i spiralu unutrašnjih i vanjskih dugova, osiguravajući prosperitet samo onima koji pristaju na koruptivnu isprepletenost kapitala i vlasti – Hrvatska je izgubila i još gubi stotine tisuća radnih mjesta i stanovnika.

  Partitokratske stranke na vlasti u tom razdoblju, kao i danas, provode svoje interese bez osjećaja i odgovornosti za radno, socijalno, zdravstveno, obrazovno i opće stanje stanovništva.

  Hrvatska je izgubila ekonomski suverenitet nad bankama, telekomunikacijama, turizmom, trgovinom, sirovinama, a po istom, kompradorskom principu (posredovanjem političke elite u korist stranih vlasnika), vladajući će uskoro predati stranim vlasnicima velike dijelove prehrambene industrije, kao i koncesije nad poljoprivrednim zemljištem, pitkom vodom, morem i obalom, dok su odlučivanje o ostacima brodograđevne industrije već prepustili Evropskoj komisiji.

  1. Izuzetno me zanima odgovor radikalnih protivnika Deklaracije

  2. Ne želim raspravljati o onome, što je već ismijano.
   I dalje nudim hendikep okladu, da sirote pizde sinovi, neće prijeći izborni prag.

   1. I Isus pred razapinjanje nije prešao izborni prag. Za njega je glasalo 12 ljudi. Ne znači da je masa koja je gledala njega i križ bila u pravu. Ne znači da je u Hrvatskoj politička većina u pravu, ali to ne znači da riječi i djela manjine neće imati utjecaj. Izrodit će se iz svega toga nekakvo oslobođenje, jer ovaj narod živi pod hadetzenjarskom i esdepenjarskom čizmom.

   • ford on 10.09.2018 at 21:10

   Da malo razmisliš tom tikvom, ne bi postavljao glupa pitanja.

   Dakle, prvo:

   “S pozicije druge zemlje po bogatstvu i potencijalu u odnosu na ostale zemlje u tranziciji s početka 90-ih, Hrvatska je danas po većini pokazatelja (BDP-a, iznosa minimalne plaće, zaposlenosti) zemlja na začelju EU.”

   Skoro pa točno, ali što se dogodilo početkom devedesetih?

   Razarajuči rat koji je totalno izmijenio strukturu zaposlenih. Devastirajuće djelovanje rata najbolje je vidjeti po stanju u zemljama koje su bile zahvaćene ratom ili u njega uključene. BiH i RH su imale silna razaranja, ljudske, materijalne i financijske gubitke, ali ni Srbija nije prošla bez posljedica.

   Nakon toga, ljudi navikli na diktaturu nisu se snašli u tranzicijskom periodu pa je uslijedila katastrofalna privatizacija i prijetvorba. Zašto je tako loše odrađena baš u zemljama bivše Juge (pa dijelom i u Slovenij, iako tamo još najbolje)?

   Jer je 90% političkog kadra poticalo iz KPJ. Onih 10% razumnih nisu imali šanse.

   Reci ti meni što je to poluperiferija Europe? Kakva je to priglupa odrednica?

   Spomenuta političarska marva nije znala voditi Jugoslaviju pa ne znam zašto bi znala voditi RH?

   Što znači gubiti ekonomski suverenitet nad bankama? Pa u kapitalizmu većina društava treba biti privatno, a kod nas je još uvijek ogroman broj subjekata u državnom vlasništvu. Kad god netko poželi stvari dovesti do kraja, komuna zaskviči i traži da se ne privatizira. Zna se da je država najgori poduzetnik.

   Nikakve predaje prejhrambene industrije neće biti, jer je ona davno propala pa je promijenjen vlasnik.

   Sjeti se samo prije petnaestak godina kada je propao Pik Vrbovec kako su skvičali ui ultimativno tražili od Todorića da ga otkupi.

   Vi komunisti ne razumijete da je hrpa tzv. društvenih tvrtki davno propalo – još osamdesetih i samim početkom devedesetih dok još nije ni bilo nikakvog kapitalizma.

   Brojni Pikovi, dijelovi ĐĐ-a, recimo brodska Slavonija DI još krajem osamdesetih su bili u stalnim štrajkovima i na rubu stečaja. To si golube zaboravio?

   Recimo Slavoniju DI je Sočković prisilno predao PBZ-u jer su dugovi nadrasli vriojednost tvrtke pa je samim time DI privatizirana, posebno jer je PBZ za tu svrhu osnovao posebnu tvrtku PBZ Holding za koju se nikada nisu znali pravi vlasnici.

   Navedi mi jednu tvrtku u Brodu koja je dobro stajala u osamdesetima!

   • ford on 10.09.2018 at 21:14

   Vidi ovih nebuloza:

   kompradorskom principu (posredovanjem političke elite u korist stranih vlasnika)

   vi bi da je radije dana domaćim vlasnicima tipa Todorić?

   Ili da je traženo od radnika da uplate za dionice, a oni su već bili iznureni štrajkovima i inflacijom tijekom osamdesetih.

   Općenito, priča o drugom mjestu po bogatstvu i potencijalu nema nikakve podloge, osim što lijepo zvuči u konstrukcijama UL-a.

   Osim toga, zar ćemo živjeti od njihovih (pogrešnih) dijagnoza?

   • ford on 10.09.2018 at 21:20

   Cijeli moj dugi upis iznad je sulud, jer vidiš do čega nas njihove ideje dovedu. Do rasprave o prošlosti. Oni nemju nikakve vizije budućnosti niti imaju blagog pojma kao bilo što u budućnosti napraviti.

   To narod osjeti, vidi tu jalovost i zato prihvaćam iste oklade kao i Zambata.

   Znam da od toga nema ništa, jer su ljudi nudili slične oklade kada ste budalili da će slavujka biti gradonačelnica i pljuvali na nekoga tko joj je prognozirao 15%, a ona nije ni toliko ostvarila 🙂

  • on 10.09.2018 at 17:45

  Evo što o tzv. “deklaraciji ujedinjene ljevice“ napisa (na Praznik rada, 1. 5. 2018.) glavni ideolog portala: “Od desnice čovjek može ponešto i naučiti…lijevi izgleda više vole prevrtati u glavi njihova pravila, čudom se čudeći kako ona ne djeluju u svijetu gdje on mora fafati kurčine.“ Jer: “onemoćala ljevica živi upravo u spomenutom ‘izoliranom prostoru čiste vjere’, plemenitosti i ideala koje ne znaju, za razliku od desnih, kako ostvariti. A možda naprosto uživaju u fafanju!“

  1. Poštovani, sbperiskop neće biti platforma na kojoj ćete besplatno reklamirati jednog pjevača. Naime, činite to izvan teme i nekoliko puta već. Neka vam ovo bude posljednji put. Ili, pošaljite adresu kako bi vam poslali račun

  • on 10.09.2018 at 18:43

  Admine, nema te kad treba primijeniti pravila komuniciranja (vrijeđanja, vulgarnosti), dokazati dosljednost napisanoj riječi, ali kad sleti Orao, pojavi se Crusader, evo i tebe. Interesantno, ne?

  Koji mentalni daltonizam: na radi se o nikakvoj reklami (jednog pjevača, koji tu uopće nije bitan), nego o riječi istine (proročki govor prvog predsjednika F. Tuđmana 1996. u Zračnoj luci Zagreb), na početku videa, ali i riječima pjesme. Koincidencija? O “ostacima jugokomunističke ideologije“, kao i “metodi jugokomunista“. Ne da mi se citirati (do sada to većini komune nije bio argumentum ad hominem). Dakle, nije istina tvrdnja da je izvan teme!
  Nijedna laž nije od istine, admine. Komentar je “in“! Citat već dadoh, ovo je samo nadopuna.

  Što se tiče računa, dužni ste mi honorar za promet: čim se pojavi Crusader komentari skaču preko 50 (fenomen za proučavaanje).

  https://www.youtube.com/watch?v=U5xMo8OrOvw

  1. Da je poživio starčić F. T. bi završio u Haagu, zajedno sa Slobom i Alijom. Po meni to je drastično, ali da bi ga zbog privatizacije i pretvorbe optužio- bih. Uništio je time radnike i Hrvatsku. Njegovo gospodarsko nasljeđe je strava˛& užas

   Tko te je i kada vrijeđao tijekom posljednjeg tjedna?

   Jednom sam čuo Stalkera da se kao i ti zajebava tražeći neku naknadu za svoje komentiranje. On se zajebavao, a ti si ozbiljan. To je razlika između desničara i ljevičara. Deničari su ozbiljni kao djeca na nokširu

   Poštuj druge ovdje bez obzira na ideološki predznak, pa će i tebe oni poštovati.

Odgovori