Category: Darija Mataić Agičić

Darija Mataić Agičić predstavlja: Michael Ondaatje: Zvuk krvi

Kada se crno pokušava preinačiti, prebojiti, posvijetliti i dokinuti ne ostaje na kraju ni tuga što se to ne može učiniti. U svijetu divljeg crnila ni sjene ne žele biti svjetlije. Otklon od očekivanog. Rađa se ulica New Orleansa  isflekana ljudima, nastanjenim po marginama početaka dvadesetog stoljeća, ljudima u kojima poput podstanara stanuju njihove želje …

Continue reading

Darija Mataić Agičić predstavlja: Julijana Matanović: Laura nije samo anegdota

Dotaknuti se priče o Julijani Matanović, a slijedom njena tkanja, značilo bi vratiti se na ulice razlivene po desnoj obali Drave kasnih osamdesetih godina prošlog stoljeća, i u učionicama fakulteta, koji je u međuvremenu zbog nevremena i ljudi promijenio ime, naći negdje u međuprostoru katedre i nas studenata profesoricu starije hrvatske književnosti, koja snagom svoje …

Continue reading