Petar Čavić savjetuje: Zašto osiguravati imovinu u teškoj gospodarskoj situaciji?

osiguranje

Petar ČavićSBPeriskop, u suradnji s g. Petrom Čavićem, dipl.oec., započinje s objavljivanjem redovnih tjednih priloga  iz područja osiguranja – oblika upravljanja rizikom koji je prvenstveno usmjeren na smanjenje financijskih gubitaka. Rubrika je uspostavljena kao stručna pomoć osiguranicima u svakodnevnim osiguravateljnim događajima, a bit će realizirana u formi pitanja i odgovora odnosno objašnjenja. Naravno, pitanja, načelno zanimljiva širem krugu, mogu postaviti čitatelji na slijedeće e-mail adrese: sbperiskop@gmail.com i festung@festung.hr.

Petar Čavić, vlasnik agencije za zastupanje u osiguranju Festung koja posluje od 1994. godine kao ekskluzivni zastupnik Croatia osiguranja – ugledni je stručnjak za sve tipove osiguranja, s trideset i šest godina radnog iskustvom na tom području.

U današnjem uvodnom prilogu dat je dio odgovora na pitanje: Zašto osiguravati imovinu u teškoj gospodarskoj situaciji?

Imovina (imetak, posjedovna dobra) izložena je rizicima odnosno eventualnom gubitku ili šteti. Potencijalna opasnost od velikih rizika – uništenja imovine ili nemogućnost njenog korištenja – dovoljni su razlozi da ju se osigura odnosno da se izvrši prijenos rizika s osiguranika na osiguravajuće društvo, uz plaćanje premije osiguranja. A rizici u doba zaustavljenog ekonomskog rasta i sveubuhvatnih poremećaja u društvenom, političkom i ekonomskom životu, postaju izraženiji i ostvariviji. Stoga je osiguranje od velikih rizika u teškoj gospodarskoj situaciji (oluja, požar, poplava…) uvjet sigurnog nastavka funkcioniranja rada, poslovanja i ukupnog života u otežanim okolnostima, s obzirom da je imovina u tom smislu zaštićena. Dakle, svrha osiguranja je ekonomska zaštita imovine na način njenog ponovnog aktiviranja.

Da bi se imovina zaštitila potrebno je Ugovorom s osiguravateljskom kućom definirati djelatnost, predmet osiguranja i rizike koji mogu nastati. Ugovorom se definiraju i sve specifičnosti u kojima se nalazi predmet osiguranja.

U vrijeme teške gospodarske situacije događa se da mnogi vlasnici imovine postupaju upravo suprotno rezonima zaštite onoga što su teško stekli. Razlozi mogu biti sijedeći:

– nisu dovoljno upoznati s pogodnostima osiguranja odnosno neinformirani su o opasnostima velikih rizika i načinima zaštite imovine;

– nepovjerljivi su prema sustavu osiguranja;

– s obzirom na razinu krize koja je zahvatila njihovo poslovanje nalaze se u zaista teškoj financijskoj situaciji .

Savjetima i odgovorima na pitanja može se utjecati na prva dva razloga, a posredno i na treći.

1 comment

  1. S obzirom na moje iskustvo “sa sustavom” (procjene, neadekvatne isplate štete, odugovlačenje…), teško da itko može smanjiti moje nepovjerenje.

Odgovori