Ovo su informacije koje će banke morati dati klijentima

Tom se odlukom tako širi opseg informacija koje banke i ostale kreditne institucije moraju dati svojim klijentima.

Foto: Davor Puklavec / Pixsell

Sukladno odluci Hrvatske narodne banke (HNB), od sredine ove godine banke će prije ugovaranja pojedine bankovne usluge, potrošačima morati dati niz informacija vezanih uz te usluge, poput informacija o načinu otplate kredita, načinu obračuna kamata i parametrima o kojima ovisi njihova promjena, ali i primjerice o riziku promjene tečaja kod kredita s valutnom klauzulom.

Odluka koju je HNB u petak objavila na svojim mrežnim stranicama odnosi se na sve kreditne institucije koje s potrošačem zaključuju ugovor o kreditu ili depozitu, neovisno o valuti, ročnosti, iznosu ili namjeni. Izuzetak su samo ugovori o kreditu osigurani zalogom u visini 100 posto novčanog depozita.

Tom se odlukom tako širi opseg informacija koje banke i ostale kreditne institucije moraju dati svojim klijentima, a koje su u minimalnom opsegu određene zakonima o kreditnim institucijama i o potrošačkom kreditiranju.

Banke će tako potrošačima morati u posebnom obrascu dati informaciju o načinu otplate kredita, odnosno anuitetima ili ratama te ako postoji mogućnost izbora načina otplate pojasniti razliku između tih dviju vrsta otplate te pokazati primjer otplatnog plana za anuitetsku otplatu i otplatu u ratama. Osim informacije o načinu obračuna kamata, ako postoji mogućnost izbora načina obračuna, potrošačima se mora pojasniti i razlika između primjene relativnoga ili konformnoga kamatnjaka.

Također, uz uvjete pod kojima se mogu mijenjati redovne i zatezne kamatne stope tijekom ugovornog odnosa, banke moraju navesti i parametre o čijem kretanju ovisi promjena redovne i zatezne kamatne stope, objašnjenje te ovisnosti kao i intervale praćenja prije donošenja odluke o promjeni.

Svojim klijentima će morati i na konkretnom primjeru prikazati utjecaj mogućeg povećanja redovne kamatne stope za dva postotna boda na visinu mjesečnog anuiteta ili rate kod kredita, a na konkretnom primjeru morat će prikazati i utjecaj moguće jednokratne deprecijacije kune na visinu mjesečnog anuiteta ili rate kredita, i to u iznosu od 10 posto ako je glavnica vezana uz tečaj eura, odnosno u iznosu od 35 posto, ako je glavnica vezana uz tečaj bilo koje druge valute.

Uz ostalo, banke će potrošačima morati dati i informacije o naknadama koje zaračunavaju te pojašnjenje u vezi s mogućom promjenjivošću tih naknada u vrijeme trajanja ugovora o kreditu ili depozitu, potom o posljedicama neizvršavanja obveza iz ugovora, raskida odnosno otkaza ugovora te predviđeni redoslijed aktiviranja instrumenata osiguranja kod ugovora o kreditu, tj. mogućnosti isplate oročenog depozita prije isteka ugovorenog roka. Ako je kredit nominiran u stranoj valuti, banka će biti dužna potrošaču dati i usporedne izračune za isti iznos i rok dospijeća kredita koji se odobrava u kunama.

Uz odluku, HNB je objavila i posebne obrasce s informacijama koje će se morati davati prilikom zaključivanja ugovora o potrošačkim kreditima i ostalim kreditima koji nisu regulirani Zakonom o potrošačkom kreditiranju, kao i za depozite.

poslovni

 

Odgovori