Author's posts

Josip Užarević: Svetkovina žita (Sentimentalne slike Svena Adama Ewina)

Kompozicija i poetika Sentimentalnih slika Poema Sentimentalne slike nastala je, sudeći po svemu, u isto vrijeme kad i poema Preobrazba. Među tim djelima postoje sličnosti, ali su vidljive i razlike. Sličnost se očituje u kompozicijskoj izgradnji te u nekim općim poetičkim načelima i postupcima. Sentimentalne slike sadrže 23 dijela ili „pjevanja“ različite duljine – najmanja …

Continue reading

Josip Užarević: Glas

Ako me pamćenje ne vara, Jahve je u Starome zavjetu samo u dva navrata posegnuo za slovima (pismom) da bi ljudima priopćio svoju volju. (Kamene ploče na koje je urezao svoje zapovijedi najznamenitije su njegovo pisano svjedočanstvo, ali se, nažalost, nisu sačuvale.) U svim drugim slučajevima – mnogobrojnim i raznovrsnim – Bog se obraća ljudima …

Continue reading

Josip Užarević: Negacija

Na mjestu gdje se put račvao u dva smjera, od kojih je jedan smjer vodio prema gradu, živjela nekoć dva brata. Bili su poznati u cijelome kraju po tome što je jedan uvijek govorio istinu i samo istinu, a drugi je uvijek lagao i samo lagao. Jednoga dana na to mjesto dospje čovjek koji se …

Continue reading